KURANDA İMRAN AİLESİ KİMDİR?

Hristiyanların İslam’a ilk dönemden beri yaptığı eleştirilerden biri, Kuran’da Hz Musa ve Hz İsa dönemindeki isimlerin karıştırıldığı iddiasıdır. Çünkü derler ki ayette “Hz Meryem’in babası İmran” diye bahsedilen kişi, Hz Musa, Harun ve Meryem’in babasıdır. Çünkü Tevrat’ta böyledir. Antiparantez; Hristiyan ana metinlerinde Hz Meryem’in babası hiç geçmez. Yan kaynaklarda da adı İmran değildir. Sonra derler ki; bir ayette Hz Meryem’e “Harun’un kızkardeşi” denilmekte. Halbuki onun Harun diye kardeşi yoktur, fakat Hz Harun’un Meryem diye ablası vardır. Hasılı Kuran İmran ailesini karıştırmıştır derler.

Elcevab; Kuran’da Hz Musa ve Harun dönemi anlatılırken babalarından hiç bahsedilmediği, ablalarının ise adı verilmeden geçtiğini görüyoruz. (bknz Kasas 11) Öte yandan; hadislerden adının Yeşu olduğunu bildiğimiz Hz Musa’nın yardımcısının adı da geçmiyor ayette, kendisi ise geçmektedir. Araştırınca ise Yeşu ile İsa’nın aynı kelime olduğu görülüyor. Yani bütün örneklerde iki dönemdeki adaşlardan sadece birisinin ismen geçtiği görülüyor Kuran’da. Bu da büyük bir edebi inceliktir. Üstelik büyük bir ilim gerektirir. Çünkü Yeşu ile İsa’nın aynı isim olduğunu kim nereden bilecek? Beri yandan bu incelikler, Hz Meryem’in Hz Musa’nın soyu olan Levi soyundan olduğunu güçlü bir şekilde belirtiyor. Bu ise şunun için önemli; Hristiyanlar Hz İsa’yı Davudoğlu (Davud sülalesinden) olarak görür ve sürekli bunu dillendirir İncil’lerde. Bir de bunu Hz Meryem’in nişanlısı Yusuf diye biri üzerinden yaparlar. Çünkü o Hz İsa’yı nüfusuna geçirmiştir. Bunu böyle göstermelerinin sebebi ise Tevrat’ta ileride gelecek bir Davud’tan gayet bahsedilmesi ve mesihin Davudoğlu olması gerektiği anlayışıdır. Eğer Levi sülalesinden olursa Davud sülalesinden olmamış olacak. İşte Kuran Hz Meryem’in Levi sülalesinden olduğunu vurgulayarak, ki ona “Harun’un kızkardeşi” denilmesini de bu çerçevede görebiliriz ve Hz İsa’ya sürekli Meryemoğlu diyerek bunu açık etmekte. …

 

Konu hakkında video açıklama

 

 

Kuran’da 1 ismin 1 kişi için kullanılması hakkında ayrıntılar için bknz

Tezimize de değinen başka bir tez için bknz 

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız