KURAN’DA VE TEVRAT’TA HZ ADEM: HAYATI, CENNETTEN KOVULMASI, ŞEYTANLA KISSASI, NE ZAMAN YAŞADI MEVZULARI

Hz Adem kıssası hakkında Kuran ve Tevrat’ta gayet farklılıklar var. Bu konuların üzerinde durulmalı.

 

1.  Bakara Suresi'nde geçen "Allah, Adem'e isimleri öğretti" ne demektir mevzusu ve bu paralelde Tevrat'taki Hz Adem kıssasındaki çelişkiler üzerine. Özellikle de Tevrat'ta "şeytanın yok edilmesi" konusu bunlarda etkili olmuş görülüyor. Ve acaba neden?..

 

"Adem'e secde ne olabilir?" konusu2. Tevrat'ta şeytanın yok edilmesinin açtığı sorunlar.. İyilik ve kötülüğü bilme ağacı, kadının kandırıcılığı gibi sembolizm arayışları üzerine..

 

3. "Allah Adem'i kendi suretinde yarattı" haberleri ve bunların nereden çıkmış olabileceği üzerine..

 

4. Tevrat'taki insanlık tarihi tezinin gayet "çökmesi" ve Kuran'ın Tevrat'ı düzelticiliğinin önemi üzerine.. Antiparantez; fakat bu, kesinlikle, Hz Adem'in yüzbinlerce yıl önce de olabileceği, süreçle olduğu anlamlarına gelmez. Ayet ve hadislerde açıkça Hz Adem topraktan ve özel olarak yaratılmıştır. Hasılı burada çökme dediğimiz, Tevrat'ın insanlık tarihi hususunda belli bir tarih verme kısmı çökmüştür sadece, her dediği değil. Buna dikkat yoksa türlü akımlarla vahiy dairesinden çıkılır.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız