KURAN’DA VE TEVRAT’DA HZ İBRAHİM: HAYATI, SOY AĞACI VE TEVHİD MÜCADELESİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Hz İbrahim’in Kuran’da geçen tevhid mücadelesi Tevrat’ta yer almaz. Tevrat’a göre o adeta sadece iyi birisidir. Kuran’a göre ise en büyük davası tevhid olan birisidir. Öte yandan Yahudilerin yan kaynaklarında İbrahim peygamberin tevhid mücadelesi kısmen vardır. Mevdudi bu durumu Tevrat’ın tahrifine delil saymıştır. Çünkü önemli mevzular nasıl yan kaynaklarda olur?! Şimdi bu konuya iyice odaklanalım.

1) Tevrat'ta Hz İbrahim kıssası ile ilgili enteresan "kelime oyunları" dikkat çekiyor. Öyle ki bunlar, Kabe'yi inşa etmesi gibi, tevhid mücadelesi gibi, ateşe atılması gibi büyük gerçekleri örtüyor.. Kuran'ın düzelticiliği gözlüğüyle bakıldığında ise bunlar bir yerde delil öte yandan. Çünkü bir şekilde açık veriyorlar..

 

2) Tevrat'ta Hz İbrahim'le ilgili anlatılarda ve kıssalarda, kurbanlık oğulun, önceden seçilmiş/bildirilmiş oğulun, kelimelerin tamamlandığı noktanın adeta herşeyin İshak yapılması ve Kuran’ın ince düzelticiliği üzerine.

 

Kuran’a ve Tevrat’a göre İbrahim Peygamber aşağı yukarı böyle. Hz İbrahim tevhid dininin temeli gibi bir noktada olduğundan bu farklar ve sebepleri üzerinde iyi durulmalı. Çünkü bunlar, adeta kıssalar kadar mühim ve yol gösterici görülüyor. Ayrıca Kuran’ın delilleri konumunda bunlar.