KURANI YORUMLAMADA KRİTİK NOKTA

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

…….

Kuranı yorumlamada en kritik nokta, Allah’ın düşünmeni/düşünülmesini istediğini düşündüğün noktalara odaklanmadır. Mesela Kuran’daki ayet numaraları ile ilgili tevafuklara odaklanmamız bu şekildedir. Öncelikle iniş sırası ve kitabi sıranın farklı olması düşündürücü bir şeydi. İkincisi ise ilk inen ayetin sırada 6107. olması, bu ayet 610 yılı Ramazan ayının son 10 gecesinin 7.si olarak kabul edilen gecede inmişti.

…………..

Daha sonra ise bu Kuran sırasına dikkat etmeye başladıkça özellikle bir kelimenin son geçtiği ayetlerde yoğun tevafuklar farkettik ve bunları yayınladık.

……….

Velhasıl bir kişi bir keşfi/yorumu kendi mi üretiyor, yoksa var olan bir şeyi mi farkediyor noktasında bize göre kritik soru; onu Allah’ın bulmasını istediğini düşündüğü için mi ona yöneldiğinde gizlidir. Bu diğer bütün yorumlar için de geçerlidir. İnsanlar öyle istiyor diye mi, grup çıkarına/görüşe uydurma derdi mi, keşifçilik hastalığı mı sebep? Bir mealde bile bunların hepsi olabilir, bırakın keşfi, tefsiri. Ve bu niyetlere göre o meal kötü olabilir, bu keşif iyi olabilir.

………..

İnsanlarda ise keşfi ille de olumsuz görme, masaya yatırma, meali ise kuzu kuzu dinleme hastalığı var. Bu iyi bir şey değil.

……………

Çünkü sorular şunlar da olabilir, yoksa siz rasyonalizmi mi şart koşuyorsunuz? Kuran mahluk mudur sizce? Edebiyat serbest, Allah’ın sonsuz ilmine dair somut işaretler abesle iştigal midir?

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız