KURAN’IN İYİCE ANLAŞILMASI MESELESİNDE TEVRAT VE İNCİL’İN DÜZELTİCİLİĞİNİN ÖNEMİ-TEVRATTA AHİRETİN GEÇMEMESİ ÖRNEĞİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

1) Şu an elimizdeki Tevratta (Musa (as)'a verilen ilk beş kitap) ahiret inancı görülmemektedir. Ala Suresi 18, 19'da ise ahiretin İbrahim'in ve Musa'nın sahifelerinde olduğu geçer. Peki tefsirler bu meseleye nasıl yaklaşmaktadır?

 

2) Dinler tarihi noktasında Tevratta ahiretin geçmemesi meselesi ve sorunlar..

 

3) Bakara suresindeki ölü diriltme kıssaları, bunların da aynı ahiret gibi Tevrat'ta (ilk beş kitapta) yer almaması. Tefsirlerde ise işin "ahiretle birlikte bunların da çıkarıldığı" şeklinde değerlendirilmemesi.. Tam tersi bir akış..

 

4) Konu hakkında açıklayıcı bir tefsir örneği

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız