KURAN’IN DELİLLERİ VE İCAZI MESELESİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Kuran’ın delilleri noktasında özellikle de zamanımızda çok faklı yaklaşımlar var. Çünkü bilgi ve bilim çok arttı ve İslam toplumları kötü duruma düştü vs. Bu çerçevede; kimisi bilimsel gerçekleri, hümanist yaklaşımları öne çıkarıyor ve bunları Kuran’ın temsil ettiğini söylüyor, bir nevi bunları ana icaz noktası yapmak istiyor, kimisi ise adeta delil aramayı zül adlederek ve adlettirerek bir duruş sergilemeye çalışıyor, bu anlamda bilimi ya da modern yaklaşımları küçümsemek istiyor vs. Bu bir tür modernizm-gelenekçilik çekişmesi gibi. Denilebilir ki;  hadi delil aramayanı eleştirdin, delil arayanı niye eleştirdin? Kuran bilimsel gerçekleri içermiyor mu?.. Ya da insani yaklaşımları öncelemiyor mu da?!.. Buradaki sorun şudur; bilimi ve hümanizmi aşırı öne çıkaran yaklaşımlar, temelde dinden uzaklaşmış olan bugünü aşırı onaylayıcı yaklaşımlardır ve icazdan çok bugün onayıyla kabul görmeye çalışan yaklaşımlardır. Bu ise zaten hedefi saptırdığı için sonuç da alsa yanlış bir yol. Aslında ise icazdan çok eleştirileri kesmeye dönüktürler. Çünkü asıl icaz noktası bellidir ve ona yüklenilmiyor. O da nice ayette geçtiği üzere “ümmi birisinin, bilemeyeceği, başka dillerdeki kutsal metinleri içeren sözler söylemesi” Buna evleviyetle yüklenilmesi gerekir, yoksa iş sakattır, başkadır vesaire.. Denilebilir ki; peki tarihte niye buna yüklenilmedi de belağat mucizesi noktasında kaldı iş?.. Elcevab; delil üzere iman, çok önemsenmediğinden ve İslam hakimiyeti çok delil gerektirmediğinden öyle oldu denilebilir. Bir de belağat tarafı zaten güçlü. Çok kurcalamadan böyle geldi iş. Fakat günümüzde bu icaz işinin yönü, ağırlığı, dengesi, iyi hesabedilmek durumunda. Çünkü; tek başına olma, her çeşit araştırma, sorgulama yapma durumları, imkanları çok arttı günümüzde. Üstelik hevai ve nefsi empozeler de had safhada. Zaten İslam toplumları da güçlü değil, “bir rüzgar alsın götürsün” vs. Dolayısıyla icaz ve deliller noktası çok güçlü olmalı. Şimdi gelelim video açıklamalarımıza;

1.) Yunus 37-38 mi önce inmiştir Hud 13 mü, metin sırası bir şeye işaret etmekte midir gibi konular çerçevesinde Kuran'ın temel icaz noktası nedir konusuna bir bakış..

 

 

 

2.) İki tür beyyine meselesi ve öncelememiz gereken hangisi..

 

 

3.) Alemi İslam'da neden hep "yanlış akılcılıklar" türemiştir?

 

 

4.) Peygamberimiz Tevrattan sakındırmış mıdır, alimler neden uzak durmuştur, Tevrat halen değiştirilip durmasın gibi meseleler..

 

 

5. Kuran'ın gerçek mucizelik noktası ve önemi

Youtube Hesabımız