KURAN’IN LEVHİ MAHFUZDANLIĞININ ÖNEMİ


Kuran’da ana kitap, levhi mahfuz diye bir yerden bahsedilir ve Kuran’ın da orada olduğu geçer. (bknz Buruc 21-22, Vakıa 77-78, Zuhruf 4) Bu kitab, herşeyin yazılı olduğu kitaptır. (bknz İsra 58, Yunus 61, Hadid 22) Öte yandan Yunus 37. ayette geçen Kitab kelimesi Elmalılı’ya göre Levhi Mahfuz’dur. Ayet şöyledir: Bu Kur’ân, Allah’dan başkası tarafından uydurulamaz, lâkin kendinden önceki kitapları tasdik eder ve o kitabı (levh-i mahfuzu) ayrıntılı olarak açıklar. Onda şüphe edilecek hiç bir şey yoktur. Âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.

Yani Kuran Levhi Mahfuzdan olup onu bir şekilde o gün ve bugün açıklamakta, temsil etmekte.

Beri yandan din uygulanagelen bir şey olduğundan ve o da gayet belli olduğundan, Kitabın açıklanması hadislerle gayet olduğundan, Kitab’ın iyice tefsiri konusuna fazla gelinmedi. Öyle ki Tevrat ve İncil metinleri daha yeni yeni bu anlamda kullanılmakta. Halbuki Kuran, onlardan sonra geldi ve onlardaki pek çok şeyi bir şekilde içermekte.
O bakımdan “bundan geri kalındı” da denilebilir.

Çünkü zamanımızda kainat keşfedildi ve batı medeniyeti, bunu keşfedip insanlığa “hakikati” ve pozitivist tarihi empoze etmekte. Velakin Tevrat ve İncil kültüründen gelen bu medeniyet, Kuran’a “nedense” adeta hiç odaklanmayıp deizme, ateizme geçti tarihte. Neden ve bu neden önemli görülmüyor? Şimdi tarih buradan kurulmak durumunda.

 

1.Levhi Mahfuz konusunun günümüzdeki büyük önemi hakkında bazı açıklamalar.

 

2.Kader mevzusunun dindeki netliği hakkında bazı açıklamalar.. Ve aksi halde ne olacağına dair bir örnek..

 

3.Levhi Mahfuz ve kader konusunda bazı nüanslar..

Youtube Hesabımız