KURAN’IN TEVRAT’I DÜZELTİCİLİĞİNDE ÇOK GERİ KALINIRSA 2

Bizlerin gayet gözden kaçırdığı bir nokta da şu ki; zamanımızda pozitivist anlayış derinden derine gayet hakimdir. O da şöyle bir tarih algısıdır: önce pagan anlayışlar vardı, sonra insanlık geliştikçe tek tanrılı dinler oluştu, sonra metafiziği oluştu, sonra madde keşfedildi ve “masal, edebiyat” çağından çıkıldı. Bu şekilde insan özgürleşti vs. Öte yandan, her çeşit hevai şey de sunuluyor günümüzde. İşte hakikat budur deniliyor. İnsanlar ise en nihayetinde, sonunda “ebedi cehennem tehlikesi” olduğu için, “binde bir ihtimal bile olsa niye cehenneme gideyim ki” diyor belli ki ve göstermelik bir şekilde dini kabul ediyor ve düpedüz reddetmiyor. Velakin pozitivist çağın pek çok iddiasını da benimsiyor veya buna yatkın. Çünkü dediğimiz gibi o çarklar işliyor. İşte bu noktadaki tehlikelerden biri de dinlerin yavaş yavaş ahiret inancını kazandığı iddialarıdır. Kuran’ın Tevrat ve İncil’i düzelticiliği iyi işlenmezse buna çok geniş bir kapı olduğunu da belirtelim. Çünkü Tevrat’ta ahiret inancı geçmiyor. Sonraki kitaplarda biraz biraz geçmeye başlıyor gibi ve en sonunda İncil’de açık açık geçiyor. Eğer biz “Kuran, Tevrat’ta ahiret inancının geçtiğini söylüyor” diye iddia etmezsek ve bunu iyi bir şekilde izah etmezsek bu anlayış yerleşir. Ve o da pozitivist zihniyete çalışır.

Bu konu hakkındaki açıklamalar için bknz

Aynı zamanda Tevrat’ta şeytan da çok sonraları te Davud ve Eyyub (as) zamanlarında geçiyor ve bir tür melek gibi geçiyor. Onun da en baştan beri olduğu velakin tahrifatla çıkarıldığı iyi bir şekilde işlenmezse orada da bu tehlike var.

Üstelik bu işin bir zorluğu da şu ki; İsa (as)’ın da Tevrat’ı düzelticilik misyonunu bir ölçüde göstermek zorundasınız. Çünkü onun zamanında muharref Tevrat vardı. Halbuki Hristiyanlar, “o Tevrat’ı tamamen onayladı” sanıyor. Peşine, “bu belirtilen şeyler niye bu kadar gecikti?” noktasını da açıklamak gerekir vs. Hasılı sırf “bir açıklama yaptım” demekle de çıkılabilecek bir durumda değiliz. Çeşitli boyutları var işin.

 

Yani, Kuran’ın Tevrat ve İncil’i düzelticiliği mevzuları, adeta mecburi istikamet gibi her taraftan zorlanıyor. Farkında olunmalı.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız