KURAN’LA DAĞLAR YÜRÜTÜLSE, RAD SURESİ 31. AYETİN TEFSİRİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Rad Suresinde müşriklerin ayet/mucize isteyip durdukları belirtilir ve 31. ayette enteresan bir anlatımla “bu bir kitap, düşünüp inanacaksanız inanın” denilir. Ayet şöyle:

“Kendisiyle dağların yürütüldüğü veya yerlerin yarıldığı yahut ölülerin konuşturulduğu bir Kur’an olsaydı (onlar yine iman etmezlerdi). Hayır. Bütün işler Allah’a aittir. İman edenler hâlâ anlamadılar mı ki, Allah dileseydi bütün insanları hidayete erdirirdi. İnkâr edenlerin başlarına yaptıklarından dolayı ya şiddetli bir bela gelir ya da o yurtlarının yakınına iner. Allah’ın vaadi gelinceye kadar bu böyle devam eder durur. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez.” (Rad 31)

Tefsirlerde “daha önceki kitaplar öyle olsaydı bu da elbet öyle olurdu” gibi ifadeler vardır. Öyle olsa bile inanmayacakları şeklinde ifadeler vardır.. Fakat bir de dikkatimizi çeken bir şey var ki “öyledir.”

Şöyle ki, bilindiği üzere Neml 88. ayette “dağları durur sanırsın ama onlar bulutun yürüyüşü yürür” deniliyor. Bknz

Rad Suresinde yerin uclarından eksiltildiği geçiyor. Bknz

Öbür dünyadan bahseden nice sahnede ölüler konuşturuluyor. Hasılı bir anlamda bu “öyle olsaydı” ifadesi dahi mana cihetiyle zorlanıyor. O zaman; Kuran’ın bu mana boyutlarına iyi zihin açmalı. Çünkü insan akıl sahibi ve akıl sahibi de böylesine kitablığa yakışan, aklı doyuran ve yol gösteren bir kitaba o bu şu demeden değer verir ve yönelir.

Ayrıca, Kuran’ın soz zamanlarda iyice anlaşılan boyutları hakkında bknz

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız