KURAN’LA TEĞANNİ MEVZUSU

Kuran’la teğanni etmeyen bizden değildir şeklinde bir hadis var. Bu hadis çeşitli şekillerde anlaşılabilmekte. Teğanni kelimesine “nağmeli, güzel bir şekilde okuma” anlamı verilmekte ya da “yetinme” anlamına geldiği söylenmekte. Tabii Kuran’la yetinme konusu da başlı başına açılması gereken bir konu. Dünyaya dalmayıp Kuran’la yetinme anlamına geldiği de düşünülebilir, başka kitapları değil Kuran’ı okuma şeklinde de düşünülebilir. Ama en ziyade “yol göstericilik noktasında Kuran’la yetinme” şeklinde düşünülebilir. Ya da “bütün kitaplar bir kitabı anlamak için okunur” şeklindeki vecize bağlamında düşünülebilir iş.. Hasılı, denilebilir ki ayetlerin ve işin ruhuna daha uygun anlam bu yetinme anlamıdır. Fakat o da iyi düşünülmeli.

Konu hakkında video açıklama

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız