KUTSAL KİTAB-UYUM ARAYIŞLARI

Günümüzde gayet dikkat çeken Kutsal Kitab Uyum arayışları var. Bunları şöyle bir sıralamak yerinde olacak. Çünkü gerçek bir arayış tecrübe de ister. 

1-20. YÜZYIL AKADEMİSYENLİĞİ-KUTSAL KİTAB UYUMU=Üniverstel bir harekettir. Teizm içinde deizm  gibi bir haldir yer yer. En bariz özellikleri kaderi inkar ederler.

2-NASA-KUTSAL KİTAB UYUMU= Bilimsel verilere Kuran’da işaret edildiğinden bahsedilir. Lakin bilimin önceliği vurgulanacak şekilde. Burada çağrılan din, İslam mıdır bilim midir net değildir.

3-TARİKAT-MEŞREB-KUTSAL KİTAB UYUMU=Tarikatın/ya da genel olarak tarikatların görüşleri, Kutsal Kitab’ta aranır bulunur. Ona göre meal yazılır.

4-GELENEK-KUTSAL KİTAB UYUMU=Kutsal Kitab’ta yeni bir şey olmadığını, herşeyin ilk üç beş yüz yılda, olmadı bin yılda, olmadı bin üçyüz yıl içinde söylendiğini iddia eden bakış açısı. (Şimdi bindörtyüzdeyiz)

Bize göre ise; Kutsal Kitab-Madde/Bilgi/Akıl uyumu sözkonusudur/olmalıdır. Ve bunun salt bugün karşılaşılan bir mesele olarak görülmemesi lazım, işi bozan en temel şey bu oluyor. O yüzden de işin tarihi derinliği mühimdir.

Bu anlamda bknz. Bilmek Üzerine 1   Bilmek Üzerine 2

……………..

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız