LE AMRÜKE İFADESİ HAKKINDA BİR TEVAFUK

Rahman Rahim Allah’ın adıyla

Kuran’da Hicr Suresi 72. ayette “Ömrüne andolsun” diye bir ifade vardır. Bu ifade sadece bu ayette yer alır.

Hicr Suresi 72. ayet Kuran’ın başından 1874. ayetttir. Kalan ise 4362 ayettir.

Bilindiği gibi Kuran 6236 ayet, Peygamberimizin vefatı ise miladi 632 yılı, 6. ay 

Yani 6236 tersinden bakılırsa  632 6 yı tam veriyor. Dolayısıyla oradan bir vurgu olması ihtimali gayet makul

Bu şekilde düşünürsek tersinden 4363. ayet oluyor Hicr 72. O ise acaip bir 63 vurgusu oluyor. Bilindiği gibi Peygamberimiz 63 yaşında vefat etmiştir.

Bir başka vecih ise şudur ki bu ayetin öncelikli muhataplarından biri Hz Ebu Bekir’dir, o ilk iman edenlerdendi. Onun vefatı da 634’tür ve 63 yaşında. Bu rakamları tersinden düzünden görüyoruz, 4363 sayısında.

Ayrıca; şunu belirtmeliyiz ki bu tip tevafuklar bize göre Kuran’ın ana mucizelik noktaları değildir. Peki ana mucizelik noktaları neler midir? Şuradan bakılabilir. 

 

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız