LEVHİ MAHFUZA İMAN İMANIN ŞARTI DEĞİL Mİ?

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Levhi Mahfuz herşeyin yazılı olduğu ana kitab’tır ve Kuran Levhi Mahfuz’dan gelmiştir. Ayetlerde buyurulur ki: Gerçekten o (Kur’an), Bizim katımızda bulunan Ana Kitab’tadır. Çok yücedir, hüküm ve hikmet doludur. (Zuhruf 4) Hayır O şeref ve kadri pek büyük olan Kur’an’dır. mahfuz (korunmuş) bir levhadadır. (Buruc 21-22)

Levhi Mahfuz için ise şöyle der:

Gaybın anahtarları O’nun katındadır, onları O’ndan başkası bilmez, karada ve denizde olanları O bilir ve bir yaprak düşmez ki, onu O bilmesin; ne toprağın karanlıklarında bir tane, ne de kuru ve yaş hiçbir şey yoktur ki, o apaçık bir Kitap’ta bulunmasın. [Enam 59]

Hadiste ise kaleme herşeyi yaz denildiği buyurulur. Şöyle ki: “Allah önce kalemi yarattı ve yaz buyurdu. Kalem: “ne yazayım?”, dedi. Allah da “kaderi ve ebediyete kadar olup bitecek herşeyi yaz” buyurdu. [Tirmizi-Kader 17]

En nihayet kader dediğimiz mevzu. Bu Allah’ın ilmidir. Buna az çok ulaşacak nokta ise Kuran’dır, çünkü Levhi Mahfuzdan gelmiştir. Şu halde sadece kadere inanıyorum demek biraz laftır, buradan bunu gayet görmek durumunda kişi. Çünkü sonuçta hiç de öyle düşünmemektedir, herşeyi yakın sebeplerle ya da kendine yontacak şekildeki dizaynlarla düşünmektedir normalde ve özellikle de “günde” Herşey ve herkes ben ben deyip durmaktadır adeta. Şu halde yapılacak şey belli, değil mi?

Hem kaderin sebebi de burada aşikar olmakta. Ayette buyurulur ki;

Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.

Bunu da kaybettiğiniz şeye kederlenmeyin ve size verdiğimize sevinmeyin diye yapmışızdır. Allah, övünüp kibirlenen hiçbir kimseyi sevmez. (Hadid 22-23)

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız