MADDE Mİ MANA MI?

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Şunu kabul etmek gerekir ki, mana toplumu binde bir olur. Pek çok Peygamber dahi toplumuna kabullendirememiştir. Ve bu kaderdir.

Çünkü dünyaya hükmetme, manaya/tefekküre değil, maddeye yönelme gerektirir ilk bakışta. Madde de insanı hırsa, tekebbüre, günahlara vs sürükler. Tabii akış budur, o yüzden de maddeciler hakimmiş gibi gözükür. Diğer bir ifadeyle aklı maaşçılar. Lakin bir diğer sünnetullah da bunun ila nihaye gitmeyeceğidir. Resüller veya hakikatçiler bir mana hakimiyeti kurar tekrar.

…………………

Şimdi mesele hangi dönemde olduğumuz. Maddeye yönelenler devri mi, yoksa mana-hakikat zamanı mı?

İşte bütün mesele burada.

………

İkisine de fazlasıyla fırsat var bizce.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız