MANA, ORAN, ORANTI MESELESİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

………

Bir Kurani gerçek, bizim şu an yaşadığımız bir gerçeklikten daha üstündür mana boyutunda. Çünkü şu an yaşadığımız gerçekliğin ne olduğu tam olarak anlaşılamaz, Kurani gerçek ise herşeyi bilenden geldiği için anlaşılır. O halde manaya verilen değer Kuran’a verilen değerle doğru orantılıdır ve güncele verilen değerle ters orantılı.

………..

Burada kafa karışıklığına yol açan şeyse, Kuran’ın inerken direkt emir, yasak, yol gösterme, itham, tesbit gibi özelliklerinin çok ön planda olması ve dinin de dünyevi yaşamı bu anlamda öncelemesidir. Çünkü Kuran onlara direkt hitap etmekteydi. Bize ise direkt hitap etmiyor, bizim anlamamız önceliklidir. Ve anlamamız için de güncelden, hayattan belli bir ölçüde uzaklaşmamız, manaya önem vermemiz.

……….

Çünkü de Kuran’ın direkt hitabı ile endirekt hitabı arasında dağlar kadar fark vardır. Allah’ın bizim açımızdan ne kastettiğini anlayacaksın, bu herhalde müthiş bir araştırma, soruşturma, tesbit gerektirir. Bütün dünya tarihini, Asrı Saadet dönemini, bugünü, maddeyi, yaratılışı, aşamaları. Bu ise şunu hissettiriyor açıkçası, bizim temel işimiz “anlamak”

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız