MEALLERDE MECAZCILIK MESELESİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Akılcı yaklaşımlarda, Kuran’da “entellektüel batı aklına” uymayacak herşeyi mecaza götürmek sözkonusu. Ve bu şekilde de herhalde “entellektüel batı aklının” onayı aranmakta. Yani akılcılık dediğimiz şey, aslında “entellektüel batıcılık” olmakta.

Burada altı çizilmesi gereken nokta ise şudur ki; aklı kullanmak ve akılcılık aynı şey değildir. Allah’a inanıyorsun, herşeye gücü yeten varlığa. Ve O’nun sözleri var; şu şöyle olmuştur, bu böyle olmuştur diyor. Herşeye gücü yeten bir varlık, bunları derken kendi gücünü elbette sözkonusu ediyor. Sen ise “İsa’nın O’nun izniyle insanları dirilttiği” söylenirken “yok o mecazdır, dirilme inanmadır” Musa asasıyla denizi yardı “yok, o aslında şudur” “şu şudur, bu budur” diyorsan, “O da aslında Herşeye Gücü Yeten Varlık değil” demiş olmaktasındır. Entellektüel batı aklının da zaten derdi budur. Çünkü o hümanizm dinine inanmaktadır, Allah’a hesap vermek istememektedir. Yani “buna gidecek bir söylem, mantık” istememektedir. İşte aklı kullanmakla akılcılığın farkı da budur.

Örnek bir akılcılık videosu.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız