MEKKE DÖNEMİ GERÇEĞİ

Bilindiği gibi İslam Tarihi’nde başlangıçta Mekke Dönemi vardır. Bu dönemde Allah ve ahiret inancı, şirk eleştirisi, dünyacılık eleştirisi yoğun bir şekilde yer alır. Kuran’ın nüzulünde 13 yıl Mekke Dönemi, 10 yıl Medine Dönemidir. Öte yandan; namaz oruç gibi ibadetler, Bedir Savaşı gibi, Mekke’nin Fethi gibi büyük başarılar Medine Dönemi’ndedir. Fakat Mekke Dönemi olmasaydı bu dönem olacak mıydı? Nitekim ashab zamanında İslamiyet gayet yayıldı, fakat sonraki dönemlerde bu döneme göre çok zayıf sayılabilecek bir ilerleme oldu. İşte bunun altında yatan gerçek de Mekke Dönemi ve güçlü iman gerçeğidir.

Günümüzde de Kuran’ın gayet iyi anlaşılabilecek yönleri, İslam Aleminin kötü durumu ve bir tür modern cahiliyyet devri var uzun süredir. Denilebilir ki, işte bütün bu çerçevede Kuran’ın iyice anlaşılması davası ile belli bir süre “güçlü iman” işine iyi bakılmak durumunda. Çünkü çözüm böyle olacak gibi.. Yine denilebilir ki, “bakıldı zaten bunca zamandır” Fakat öyle mi? Burada Kuran’ın olabilecek en üst düzeyde tefsiri ve anlaşılmasından bahsediyoruz. Ve bunun gayet yayılmasından.. Bu konuda iki düşünüp bir konuşmak gerekir. Çünkü özellikle de Kuran’ın Tevrat ve İncil’i düzelticiliği gibi noktalara bakılınca görülen o ki, bu işte gayet mesafe alınması gerekiyor.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız