MERKEZ VE HAKİKAT

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

İnsan algılayan, farkeden bir varlıktır. Lakin nereye bakacaktır?.. Bir merkez olmalıdır ki gerçekten farkedebilsin. Ya sürekli maddeye bakacak, maddeyi çözecek. Lakin o, ona hakikati vermekten çok gücü verir ve o güçle kibirlenir ve o algıyla hakikate ters bakar.

Ya tarihe bakacak, diğer insanlara bakacak. Velakin bu da egonun çok önde olduğu bir konumlanıştır. Bir şekilde onlara üstün olduğunu düşünmeyle ve ona gidecek planlarla biter bu bakış da..

Bir de Allah’tan gelmiş Kitab var. Onun Allah katından geldiğine en büyük deliller ise önceki kitapların düzelticiliği. Velakin bu noktadan da ateşten kaçar gibi kaçıldığı göze çarpıyor. Öte yandan bu kitab Levhi Mahfuz’dan yani herşeyi ona göre okuyabilirsiniz. Doğru seçenek herhalde ortada..

………

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız