MÜLK, KALEM, HAKKA, MEARİC, NUH SURELERİ ARASINDAKİ TENASÜB

Mülk, Hakka ve mearic sureleri iniş sırasında peşpeşe. Mushafta ise aralarına Kalem, sonlarına ise Nh suresi girmiş. Bunlar ise Hz Yunus örnek gösterilerek sabır telkin edilen ve Hz Nuh’un uzun mücadelesi ve bedduası olan sureler. Diğerleriyle birlikte bir kompozisyon oluşturduğu dikkat çekiyor.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız