MÜMİN SURESİ 57 VE 59. AYETLERİN TEFSİRİ

Mümin Suresi’nde “Göklerin ve yerin yaratılışı, insanların yaratılışından daha büyüktür. Fakat insanların çoğu bilmezler” (Mümin 57) denilmekte.

59. ayette ise “Muhakkak ki saat gelmektedir. Onda şüphe yok. Fakat insanların çoğu inanmazlar” denilmekte.

Günümüzde göklerin ve yerin yaratılmasının büyüklüğü gayet anlaşıldı. Beri yandan kıyametin sahneleri de maddenin seyrinde görülüyor. Lakin milyarlarca yıl sonra şeklinde görülüyor. Velakin en azından “olacağında şüphe yok” denilebilir. Peki bu şekilde ayette bahsedilen insanlarla ilgili durum değişmiş midir?

Elcevab: 57. ayette geçen “bilmezler” ifadesini, “göklerin ve yerin yaratılmasının daha büyük olduğunu bilmezler” şeklinde değil de “bunu yapanın, insanı bir daha yaratacağını düşünmezler” şeklinde anlamak icab eder. (bknz Razi Tefsiri) Günümüzde bunun daha iyi anlaşıldığı bellidir fakat düşünmeme de az değildir. Yine; kıyametin olacağı anlaşıldı maddenin seyrinde, fakat başına kopacağından eminlik de var. Dolayısıyla “saate inanmama” da çok aslen. Hasılı durum vaziyet pek de farklı değil gibi.

Beri yandan Elmalılı, 57. ayetin “göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratmasından (yarattığı şeylerden) daha büyüktür” şeklinde de anlaşılabileceğini söyler. Bu anlam da günümüzde gayet düşünülesi. İnsanlar teknolojiyi çok kullandıkları için ve reklamı çok olduğu için onu gözlerinde gayet büyütüp gerçek mahluku küçümseyebilir.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız