NASR SURESİ’NİN YERİNE DİKKAT

Önceki sureyle sonraki sure arasında bir alaka olduğunu iddia eden bir teori vardır. Bu teori, özellikle de Nasr Suresi gibi sureler açısından hele çok kritik. Çünkü bu sure metin diziminde aralarında olduğu surelere nazaran çok sonra nazil olmuştur normalde. Ama tertipte buradadır. Bu çerçevede bakıldığı zaman öncesindeki surede küfrün en şedid olduğu zamandan bahsediliyor. Sonra Nasr Suresi’nde küfrün belinin kırılmasından bahsediliyor. Çarpıcı bir sıçrayış.. Fakat burada şu soru akla gelebilir; hani kafirler iman edecek değildi?.. Peşine gelen Tebbet Suresi’nde ise Ebu Leheb’in ve eşinin imansız öleceği ve cehenneme gireceği çok önceden söylenmiş ve bu gerçekleşti.. İşte bu vurgu bu soruyu çözüyor. Bu izahat bir de şu açıdan önemli; sureler arasında uyum olduğunu iddia eden Ferahi adlı müfessir, bu bakımdan Tebbet Suresi’nin Ebu Leheb’in ölümünden çok önce nazil olmadığını, ona bir cevap, beddua içermediğini, surenin sebebi nüzül rivayetinin doğru olmadığını, bu surede sadece onun durumunun haber verildiğini söyler. Tebbet suresi tıpkı kendisinden önce gelen Nasr suresi gibi haber verme gayesiyle indirilmiştir der. Lakin bu dediğimiz şekilde de oluyor dikkat edilirse. Yani “teori, başka şeyleri yıkmamalı” tabiri caizse..