NE DERSİ LAZIM

Günümüzdeki en büyük sorun kısaca bu gibi. Mesele sadece eleştirel düşünme değil “hakikate tam geçmek” Ayette “Ey iman edenler! Hep birden/tastamam barışa/İslama girin. Sakın şeytanın adımlarına uymayın; çünkü o, apaçık düşmanınızdır.” (Bakara 208) denilmekte. Burada batının Tevrat ve İncil kültüründen geldiği sonra onu eleştirdiği ve Kuran da onları eleştirdiği halde onu es geçip salt maddeye yöneldiği altı çizilmesi gereken bir husus. O zaman; onlardaki akliyyet değil Kuran’daki akliyyet hedeflenmeli. Unutmayalım ki Yahudiler hiçbir şey bulamayınca “vahyi Cebrail değil Mikail getirseydi inanırdık” demişlerdir. Hakikate karşı direnç bu derece derin olabilir. Onun için aslında “Kuran’ın Tevrat ve İncil’i içericilik ve düzelticiliği dersi” lazım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
= 3 + 5

Youtube Hesabımız
Facebook Hesabımız