NECM 49 VE SİRİUS YILDIZI MUCİZESİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Sirius (Şira yıldızı) yıldızı, Kuran’da, Necm Suresi 49. ayette geçiyor. Bu yıldız, gökteki en parlak yıldızdır ve eskiden beri bilinen bir yıldızdır ve Kuran’da ismi geçen tek yıldızdır. Bu yıldıza Eski Türkçe’de Akyıldız denilmiş, çünkü rengi beyaz. Belki de bundan dolayı olacak gezegen olduğuna dair şaiyalar da var; sirius gezegeni.. Ya da oradan birilerinin geldiğine dair.. Eski Mısır’da bu yıldıza tapılıyormuş, bu yıldız çok önemseniyormuş vs.

Gayet bir sırrı var yani yıldızın..

Öte yandan, yakın zamanlarda bu yıldızın aslında ikili -hatta üçlü olduğu da düşünülüyormuş- bir yıldız sistemi olduğu anlaşıldı ve bu durum bir Kuran mucizesi olarak gösterilmeye başlandı. Mucize ise şuydu; Sirius, birbirinin etrafında dönen iki yıldızmış aslında ve bunların birbiri etrafında yay çizerek dönmesi, 49.9 yılda gerçekleşiyormuş. Necm 49 ve 9. ayetler ise buna işaretmiş. Ayetler şöyle:

[49] Doğrusu Şi’râ (yıldızının) Rabbi de O’dur.

[9] O kadar ki iki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu.

Hasılı, deniliyor ki; işte bütün bunlar kozmik anlamda Sirius’a işaret etmekte ve bu bir mucizedir.

Ve derken şöyle denilmeye başlanıyor; bu 49.9 sayısı mutlak değilmiş meğer; 50.01, 50.04, 49.94 gibi sayılar da var.

Fakat mucize de yayılmıştır. Tartışmalar kopar. Örneğin Youtubedaki bir tartışma şöyle.

 

Peki sonuç nedir, eğer Sirius yıldızının peiyodu 49.9 yıl olmazsa iş iptal mi olur?.. Burada bir kaç konu belirtilmeli. Bir defa, demiştik ki; Kuran’da ismen bir tek bu yıldızın adı geçer. Bu yıldız, gökte çıplak gözle görülen en parlak yıldızdır ve bilinen bir yıldız. Sure de zaten Necm, yani “yıldız” suresi. Hasılı, gayet bir odaklama sözkonusu, dikkat edilirse. Antiparantez, Kuran’da Tarık yıldızının adı da geçer ama o Kuran’ın ona verdiği bir isimdir, Sirius olayında ise bilinen ismidir. Bu teklik noktası mühim ve bilinmeli. İkincisi; demiştik ki, bu yıldız tek zannedilirken meğer ikili imiş. Bunlara Sirius A, Sirius B deniliyor şimdi. Lakin Sirius B, beyaz cüce olduğundan çıplak gözle görülmesi imkansız bir yıldız. Şimdi gelelim olayımıza; dikkat edilirse surede bahsedilen “Hz Muhammed’e Cebrail öğretti” konusu da böyle. Biri görünmüyor biri görünüyor.. Yine düşünelim; surenin başında Cebrail adeta yıldıza benzetilmiştir. Surenin başında der ki; Alçaldığı zaman yıldıza.. (Necm 1) Bundan sonra Cebrail’in Peygamberimize gelişi, görünüşü işlenir. Yani yıldızla kişileri benzeştirme surenin tabiatında var. Dolayısıyla ikisinin arasındaki yakınlık vurgusu olan iki yay şekli de buna kolayca dahildir. Sadece rakamsal bir Kuran mucizesi değil hasılı bu. Hatta işin bu yönü daha önde. Belirtmek lazım.

Sirius (Şira) yıldızının ikili yapısı ve dönüş şekilleri şöyle:

Necm Suresindeki ayetlerin gelişi ise şöyle:

1 – İnmekte olan yıldıza andolsun ki,
2- Arkadaşınız (Muhammed) sapmadı, azmadı.
3 – O, hevâdan (arzularına göre) konuşmaz.
4 – O(nun konuşması kendisine ) vahyedilenden başkası değildir.
5 – Onu, müthiş kuvvetleri olan biri öğretti
6 – (Ki o) akıl ve görüşünde kuvvetli (bir melek)dir. Hemen (gerçek meleklik şekliyle) doğruldu.
7 – O, en yüksek ufukta idi.
8 – Sonra (Cebrail ona) yaklaştı ve (aşağıya doğru) sarktı.
9 – (Onunla arasındaki mesafe) iki yay kadar, yahut daha az kaldı.

 

Konu hakkında Kamer Suresi ve kıyamet paralelinde bir başka açıklama

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız