NECM 49 VE SİRİUS YILDIZI MUCİZESİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Sirius (Şira yıldızı) yıldızı, Necm Suresi 49. ayette geçiyor. Yakın zamanlarda bu durum bir Kuran mucizesi olarak gösterilmeye başlandı. Mucize ise şuydu; Sirius, birbirinin etrafında dönen iki yıldızmış aslında. Ve bunların birbiri etrafında yay çizerek dönmesi, 49.9 yılda gerçekleşiyormuş. Necm 9 ve 49. ayetler ise buna işaretmiş. Ayetler şöyle:

[49] Doğrusu Şi’râ (yıldızının) Rabbi de O’dur.

[9] O kadar ki iki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu.

Hasılı, deniliyor ki; işte bütün bunlar kozmik anlamda Sirius’a işaret etmekte ve bu bir mucizedir.

Derken şöyle denilmeye başlandı; bu 49.9 sayısı mutlak değilmiş meğer; 50.01, 50.04, 49.94 gibi sayılar da var.

Lakin mucize de yayılmıştır. Tartışmalar kopar. Youtubedaki bir tartışma şöyle.

 

Peki sonuç nedir, eğer 49.9 yıl olmazsa Sirius yıldızının periyodu, iş iptal mi olur? Burada bir kaç konu belirtilmeli. Bir defa Kuran’da ismen bir tek bu yıldızın adı geçer. Yani Sirius yıldızının, Şira yıldızının adı geçer. Bu yıldız, gökte çıplak gözle görülen en parlak yıldızdır ve bilinen bir yıldız. Sure de zaten Necm, yani “yıldız” suresi. Antiparantez, Kuran’da Tarık yıldızının adı da geçer ama o Kuran’ın ona verdiği bir isimdir. Sirius olayında ise bilinen ismidir. Hasılı bu teklik noktası mühim ve bilinmeli. İkincisi; bir de bu yıldız tek zannedilirken meğer ikili imiş. Bunlara Sirius A, Sirius B deniliyor şimdi. Lakin Sirius B, beyaz cüce olduğundan çıplak gözle görülmesi imkansız bir yıldız. Şimdi gelelim olayımıza; dikkat edilirse surede bahsedilen “Hz Muhammed’e Cebrail öğretti” konusu da böyle. Biri görünmüyor biri görünüyor. İşte bu çerçevede düşünürsek; surede Sirius yıldızlarının dönüş şekli olan iki yay şeklinden de bahsediliyor bir başka ipucu olarak.. Yine bu anlamda; surenin başında da Cebrail adeta yıldıza benzetilmiştir. Surenin başında der ki; Alçaldığı zaman yıldıza.. (Necm 1) Bundan sonra Cebrail’in Peygamberimize gelişi, görünüşü işlenir. Yani yıldızla hadiseyi benzeştirme surenin tabiatında var.

Dolayısıyla Sirius yıldızının bu ikili ve yakınlaştıklarında gerçekleşen iki yay görünümlü yapısı bilindikçe benzetme ve mana alanı genişlemekte ve bunun bilinçli yapılmış bir iş olduğu görülmektedir. Sadece rakamsal bir Kuran mucizesi değildir hasılı bu. Hatta bu yönü daha öndedir. Belirtmek lazım.

Sirius (Şira) yıldızının ikili yapısı ve dönüş şekilleri şöyle:

Necm Suresindeki ayetlerin gelişi ise şöyle:

1 – İnmekte olan yıldıza andolsun ki,

2- Arkadaşınız (Muhammed) sapmadı, azmadı.

3 – O, hevâdan (arzularına göre) konuşmaz.

4 – O(nun konuşması kendisine ) vahyedilenden başkası değildir.

5 – Onu, müthiş kuvvetleri olan biri öğretti

6 – (Ki o) akıl ve görüşünde kuvvetli (bir melek)dir. Hemen (gerçek meleklik şekliyle) doğruldu.

7 – O, en yüksek ufukta idi.

8 – Sonra (Cebrail ona) yaklaştı ve (aşağıya doğru) sarktı.

9 – (Onunla arasındaki mesafe) iki yay kadar, yahut daha az kaldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
= 5 + 0

FACEBOOK HESABIMIZ
YOUTUBE HESABIMIZ