NEDEN HAKİKATÇİLİK 13-17. BÖLÜMLER

13. Urvetül Vuska / Sağlam Kulp ve Hareketlilik, başlığı altında Bakara 256. ayetin tefsiri. Kuran'a, tarihe ve hakikatlere bütünsel bir bakışla, kopmayan sağlam kulbun ayetlere/delillere iyi yöneliş ve bu şekilde bir iman olduğunu söyleyebiliriz.

 

14. Neden Kuran'ın levhi mahfuz boyutunu vurgulayıp duruyoruz mevzusu.. İşin gereği ve önündeki maniler nedir?

 

15. Yakın zamanlarda çok yoğunlaşan dünyadaki zulümler, ilahi müdahale, ilahi yardım ve bu noktada tebliğ boyutunun önemi hakkında..

 

16.Tarihte, çok olabilecek bazı durumlar ve olası büyük sonuçları üzerinden hakikatler sahasında doğru tercihlerin önemi..

 

17. İman-Mana Birliği ya da Kadere iman akletmeme mi gerektirir, akletme mi konusu.

 

18. Şuna dikkat edelim. Kuran'ın Levhi Mahfuzdanlığı, Tevrat ve İncil'i içericiliği, düzelticiliği, yol göstericiliği mevzuları en nihayet şuna geliyor: Kim "çok fazla" var?

 

19. Delil üzere iman gibi, dünya çapında tebliğ gibi, Kitab'ın levhi mahfuzdanlığının görülmesi gibi imanda ideal seviye denilebilecek konular günümüzde çok ciddi şekilde sözkonusu. O zaman bunlara gereken ağırlık da verilmeli.

 

 

20. Belki de mesele sadece, gayet normal olan, maruf olan bir konu.. Delil üzere iman, işin bütünlüğü, hak ve hakikat olduğu noktasındaki hassasiyetler gibi mevzular ve bütün bu çerçevede başkalarına "insanların inandığı gibi inanın" denilebilecek bir nokta. Fakat bu durumun bir lokomatiflik gerektirmesi.. Çünkü aksi cereyanlar, yaklaşımlar, tavırlar fazla..

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız