NEDEN HAKİKATÇİLİK 21-22..

21. Şevk-şevksizlik ve nedenleri üzerine..

 

22. Hakikatlerin görmeye ve onun da hevadan uzaklığa bağlı olması hakkında.. Ve bunun da herhalde düzgün imanla alakası var. Ve bütün bunları gayet iyi akletme gereğinden başka bir şeyle açıklayamayız.

 

23.Levhi Mahfuzdan gelen Kuran üzerinden tarihin, günün okunması gereği ve okunurluğu üzerine..

 

24.Ayetlerin kainata işareti, çağımız imkan ve gerekleri noktasında büyük bir hakikatçilik gereği ortada. Öte yandan, önceki metinlerde, Tevrat ve İncil metinlerinde, çeşitli hadislerde özellikle ahir zamanda büyük bir bilinçlenme olacağına dair gayet işaretler var..

 

25."Dünyacı olmayacağız, tamam" fakat ne olacağız mevzusu.

 

26. Sorunun ve çözümün dünya çapındalığına ve teorikliğine dair.

 

27. Hakikatler ve muradı ilahi noktasında bir netleşme gereği, işin çerçevesi ve kaçış durumları hakkında..

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız