NEDEN HEP İKİNDİ

İncil’de şöyle geçer:

Göklerin Egemenliği, sabah erkenden bağında çalışacak işçi aramaya çıkan toprak sahibine benzer. Adam, işçilerle günlüğü bir dinara anlaşıp onları bağına gönderdi. Saat dokuza doğru tekrar dışarı çıktı, çarşı meydanında boş duran başka adamlar gördü. Onlara, `Siz de bağa gidip çalışın. Hakkınız neyse, veririm` dedi, onlar da bağa gittiler. “Öğleyin ve saat üçe doğru yine çıkıp aynı şeyi yaptı. Saat beşe doğru çıkınca, orada duran başka işçiler gördü. Onlara, `Neden bütün gün burada boş duruyorsunuz?` diye sordu. `Kimse bize iş vermedi ki` dediler. Onlara, `Siz de bağa gidin, çalışın` dedi. Akşam olunca, bağın sahibi kâhyasına, `İşçileri çağır` dedi. `Sonuncudan başlayarak ilkine kadar, hepsine ücretlerini ver.` Saat beşe doğru işe başlayanlar gelip kâhyadan birer dinar aldılar. İlk başlayanlar gelince daha çok alacaklarını sandılar, ama onlara da birer dinar verildi. Paralarını alınca bağ sahibine söylenmeye başladılar: En son çalışanlar yalnız bir saat çalıştı` dediler. `Ama onları günün yükünü ve sıcağını çeken bizlerle bir tuttun!` Bağ sahibi onlardan birine şöyle karşılık verdi: `Arkadaş, sana haksızlık etmiyorum ki! Seninle bir dinara anlaşmadık mı? Hakkını al, git! Sana verdiğimi sonuncuya da vermek istiyorum. Kendi paramla istediğimi yapmaya hakkım yok mu? Yoksa cömertliğimi kıskanıyor musun?` İşte böylece sonuncular birinci, birinciler de sonuncu olacak. [Matta 20: 1-16]

Hadiste ise şöyle geçer:

“Geçmiş ümmetlerin müddetleri içinde sizin müddetiniz, ancak ikindi namazı ile güneşin batması arasındaki müddet gibidir. Sizin meseliniz ile Yahûdîler ve Hristiyanlar’ın meseli, birtakım işçiler tutan şu kimsenin meseli gibidir: O kimse: “Gündüzün yarısına kadar benim için birer kırat yevmiyeye karşılık kim çalışır?” dedi. Yahudiler çalıştı. Sonra: “Gündüzün yarısından ikindiye kadar birer kırat yevmiyeye kim çalışır?” dedi. Hrıstiyanlar çalıştı. Sonra sizler ikindiden akşama kadar ikişer kırat ikişer kırat yevmiye ile çalışıyorsunuz. Eski ümmetler: “Biz çok çalıştık, az ücret aldık” dediler. Allah: “Hakkınızdan eksilttim mi?” buyurdu. “Hayır” dediler. Allah: “İşte bu, benim fadlımdır ki, ben onu dilediğime veririm” buyurdu. [Buhari-Fedailul Kuran 17]

Bizler en son gelenleriz, kıyamet gününde öne geçecek olanlarız. Onlara kitâb bizden önce verildi, bizlere ise kitâb onlardan sonra verildi. Şu gün, onların, hakkında ihtilâf ettikleri gündür. Allah bize hidâyet buyurdu. Binâenaleyh Yahûdîler’in yarındır; Hristiyanların yarından sonradır. [Buhari-Cuma 12]

Burada şunu farkedelim ki, Yahudilerin dünya hakimiyeti çok sürüncemeli ve uzun sürdü. Hristiyanların daha kolay ve büyük sayılır. İslam’ın ise çok daha kolay ve büyük oldu. Dolayısıyla burada bazı zamanlarda az çabayla çok mükafat fırsatı olur ama bu görülecek ve işte sübut olacak tabii. Bu durum günümüzde de görülüyor; çünkü Kuran’ın iyice anlaşılması ve tebliği imkanları var. Velakin işte sübut gerekir.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız