NEDEN TARİHİN SONU?

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

……

Zamanımıza “tarihin sonu” dedik ve pek çok izahat yaptık. bknz.

………..

Tabii bu tezimizin insana yüklediği bir gerçeklik var, o da imtihanının geçmişte hiç olmadığı kadar hakikat üzerinde olması bugün.  

………..

Bu arada geçmişe dönüp düşünelim, resüller gönderiliyordu, mucizeler gösteriyorlardı, inananlar oluyordu, inanmayanlar oluyordu. Lakin ne bütün bir insanlık söz konusuydu, ne her türlü bilgiye ulaşma, ne de -dolayısıyla- bütün bir mana. İnsanlar büyük ölçüde bir grubun, inanç alanının içerisinde doğup, yaşayıp, ölüyordu. Genel olarak hakikate ulaşması yeterliydi adeta. Bugün ise bütün bunlar söz konusu. O halde iman da buna göre olacaktır artık.

……………..

Körü körüne kabuller çok daha iptal sebebidir, karman çormanlık çok daha kabul edilemez, öylesinelik çok daha çiziği yer.   

……….

Velhasıl, herşeyin, maddi alemin, Tevrat’ın, İncil’in, Kuran’a arzedilmesi sözkonusu. Kuran ayetlerinin iç bütünlüğü, Levhi Mahfuz, bütün bir mana adeta. Bunun için imkanlar yaratıldı, herşey karşına çıkarıldı.

………….

Yani kısacası bin yıl önceki insanın imtihanı değil herhalde bugünki imtihan.

……….

Youtube Hesabımız