NEDEN VAAZ DEĞİL DE DELİLLER MESELESİ ÖNCELİKLİ

Bilindiği gibi Kuran’da cennet ve cehennemle ilgili pek çok ayet var. Öte yandan günümüzde özellikle Kuran mealleri çok daha fazla okunuyor biliniyor. Velakin bu uyarı ve müjdeler eskisine göre çok daha az etki gösteriyor. Acaba neden? Çünkü çok daha onlara göre hareket edilmiyor.

Denilebilir ki, insanlarda sapma imkanları çok, yola girme imkanları az, ondan böyle oluyor. Yine denilebilir ki Kuran’ı çeşitli şekillerde yorumlayanlar fazla, ondan böyle oluyor. Mesela “salat”a desteklemedir diyen oluyor, başka şeye başka bir şey diyen oluyor. Ve görünüşte ayete ters düşülmeden emirler geçiştiriliyor.

Velakin bizim tesbitimiz şu; Kuran’ın delilleri iyi bilinmiyor, özellikle de Levhi Mahfuzdanlığı, dolayısıyla bugüne hitabı meselesi biraz karışık. Bunu tarihsellik adı altında iyice karıştıranlar da var. Sonuçta aslında yarı deistçe yaklaşılıyor Kuran’a ve din akıl dinidir, o zaman aklıma yatanı yapmam lazım deniliyor. Aklıma yatansa, sağda solda kabul görendir. O zaman böyle yaşar giderim, neden olmasın gibi bir mantık var. Özellikle de böyle konuşan profesör ilahiyatçılar, yazarı, çizeri oldukça bu iş büyüyor.

İşte burada bize göre şunu iyi farketmeli. Kuran’ın Tevrat ve İncil’i düzelticiliği boyutu var. Bir izlenimimizi paylaşalım da bu işin önemi biraz daha anlaşılsın. Bu boyut, Kuran’ın yüzde otuz, kırk daha iyi anlaşılmasını sağlayan bir damar bize göre. Elbette fıkıh değil, tefsir sadedinde.. Lakin bakınız yüzde otuz kırk çok büyük bir rakam. Kuran, Allah kitabı.. Yani bu, dünya tarihini bile buna göre okumayı zorlayacak bir gerçektir böyleyse. Ve okunması da gerekiyor zaten bir ölçüde. Ve bu damar, Kuran’ın delilleri konusunu da gayet sağlıyor, derine doğru Levhi Mahfuz boyutlarını da açıyor, hatta tarihi açıklayıcıllığı ve bugüne ilaç olmasıyla bugüne dair Levhi Mahfuz boyutunu da sağlıyor. Ve denilebilir ki; işte bu “eksikler” tamamlandıktan sonra Kuran’ın cennet ve cehennem sözlerinin etkilerini görebiliriz. Çünkü Allah katındanlık netleştikçe, bugüne hitap belirdikçe bu sözlerin gerçek etkisi oluşur.

O yüzden biz vaaz, nasihat ya da direkt ayetlerin söylenmesinden önce deliller meselesine hep yöneliyoruz.Çünkü insana cennet dedin mi koşmalı, cehennem dedin mi durmalı, bunları ne zannediyoruz.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız