NUH VE CİN SURELERİ ARASINDAKİ TENASÜB

Nuh ve Cin Suresi’nin mushafta peşpeşe yer alması enteresan bir vurgu oluşturuyor. Nuh Suresi’nde Hz Nuh kendi kavmine laf anlatamazken Cin Suresi’nde kendi kendine gelip Kuran’ı dinleyen ve müslüman olan cinlerden bahsedilir. Bu da alttan alta bir hatırlatmadır. Pek çok ayette (mesela Bakara 151, Ali İmran 164, Tevbe 28, Cuma 2) “içinizde.. sizden.. bir elçi gönderdik” ifadeleri vardır. İşin içine bir de cinler girdiğinde bu daha netleşiyor. Düşünelim, kendi alemlerinde, gelip işi çözecekler….

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız