O, HAYR/MAL/MENFAAT SEVGİSİNE PEK ŞİDDETLİDİR AYETİ HAKKINDA

Adiyat Suresi’nde insanın Rabbine karşı çok nankör olduğu ve kendisinin de buna şahit olduğu belirtilir. (bknz Adiyat 6-7) Lakin ona mani olan nedir madem? Adiyat 8. ayette bunun cevabı var gibi.. Ayette “o hayr sevgisine çok şiddetlidir” denilmekte. Buradaki hayr kelimesi de genelde mal diye çevrilmekte. Elbette bu da doğru ama şunu farketmeli ki: para, menfaati simgeler ama daha başka menfaatler de az değildir. Burada “menfaat” ifadesi daha derin ve daha doğru bir mana gibi.. Hayr kelimesi bu anlama da geliyor. Öte yandan bu ayet “o hayır sevgisine pek sıkıdır” şeklinde de anlasılmış. Yani “uzaktır” anlamında. Bütün bunlar elbet bir bütün. Özellikle de maddeciliğin ve dünyacılığın arttığı günümüzde gayet altı çizilmesi gereken bir konu vesselam.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız