OBJEKTİFLİK ÜZERİNE 3-SON

Esirgeyen, Bağışlayan Allah’ın adıyla..

Son olarak objektifliğin ne olması gerektiği üzerinde duracağız.

Öncelikle neden “objektiflik” diye bir derdi olur ki insanın. Hakikate ulaşma derdi olduğu için değil mi?.. Hakikate ulaşma derdi yoksa bu ne menem bir iş olur? Hakikate ulaşmak ise aklı sonuna kadar işletmeyi gerektirir gayet tabii olarak. Günümüz sahte objektiflik iddiası gibi “maddeyi sadece maddede düşünme” ilkesi objektifliğe değil sığlığa götürür. Ve tersine subjektifliğin önünü açar. Çünkü “nefsi durduruyorum” adı altında “aklı durdurma” sözkonusudur dön dolaş. Allah’ın ve ahiretin varlığı subjektif kabul edilerek, kız erkek karma eğitim bırakın meşruyu idealize edilerek, insanlar sürekli nefsaniyete teşvik edilerek “objektif bakış” neredeyse imkansız hale getirilmektedir aslında. Çünkü dert budur. İnsanların birilerinin kullanmasına, propagandasına açık olması. Mesele bu..

Hiçkimse çıkıp kız erkek karışık bir ortamda kızlık ve erkeklik nefsinin hakimiyet kurmayacağını söylemesin şimdi. Söylüyorsa devasa nefsindendir, bu kadar basit. Tabii kimisinde az olur bu, kimisinde çok, herneyse. Ama neden böylesi bir “objektiflik” derdin varsa, nefisleri bu kadar işin içine sokacak bir ortamı kendin idealize ediyorsun?! Demek ki objektiflik derdi bahane. Allah’ı ve ahireti çaktırmadan inkar etmenin bir bahanesi. Çünkü o derece(!) bir objektiflik derdi olan nefsaniyete böylesi prim vermez.

İnsanlar alıştığı için, kiminin nefsi bu ortamla neşvü nema bulduğu için, müsbet menfi propaganda bu işi böyle götürdüğü için böylesi bir saçmalık telaffuz bile edilemiyor. Ama işin en aslı en temeli budur. Hakikat derdin var mı yok mu?

Objektiflik derdin ona göre vardır ya da yoktur.

İşte İslamiyet hakikat derdi olduğu için objektifliği de sonuna kadar savunur ve icra eder. Aklı sonuna kadar kullanır, sebeplerin sebebine ulaşır ve bunu izhar eder. Bunu izhar etmeyi şeref sayar. Ve olabildiğince haremlik selamlık icrası vardır, çünkü insanlar olabildiğince akıl boyutunda olmalıdır, nefs boyutunda değil. İçkiyi haram sayar, aklı örttüğü için. İşte objektiflik iddiası böyle akla verilen önem ve nefse konulan kayıtla gerçekleşir. Nefse verilen prim ve akla konulan kayıtla değil. Kimi kandırıyorsun?..

Şimdi bütün bir insanlık böyle bir cendereye girdi diye buna eyvallah diyecek değiliz. Ki bütün insanlık da böyle değildir, sadece yoğun bir propaganda söz konusudur. Öte yandan bu sahte objektiflik, bilimsellik mantıklarının hakim olduğu dünya nefsaniyetin zirveye vurduğu, yüzmilyonlarca insanın katledildiği bir dünya olmuştur. Yani objektiflik bunu mu sağlar? İnsaf.. Öyle ki sadece akıl mantıkla değil, yaşanarak da ortaya çıkmıştır gerçek. Öte yandan şer güçler de yeni oyunlar, uyutmalar peşinde. Bakalım neler olacak?.. Allah bizi dosdoğru yola ulaştırsın!..

………………

Youtube Hesabımız