ÖNCEKİLER VE SONRAKİLER-HASSASİYET VE PİŞKİNLİK

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Ayette buyurulur ki; Onlar ki, Rablerinin azabından korku duyarlar. Muhakkak ki Rablerinin azabı emin olunamazdır. [Mearic 27-28]

Mesela Peygamberimiz bir bulut gördüğünde telaşlanırmış. Aişe (ra) şöyle bildiriyor: “Resulullah (sav) bir bulut görecek olsa bu yüzünden bilinirdi. Ben (bir seferinde): “Ey Allah’ın Resulü, halk bir bulut görecek olsa, yağmur getirebilir ümidiyle sevinir, halbuki sen bir bulut gördüğünde üzüldüğünü yüzünden okuyorum, sebebi nedir?” diye sordum. Bana şu cevabı verdi: “Ey Aişe! Bunda bir azab bulunmadığı hususunda bana kim te’minat verebilir? Nitekim geçmişte bir kavm rüzgarla azaba uğratılmıştır. O kavim azabı gördükleri vakit “Bu gördüğümüz, bize yağmur getirecek bir buluttur” demişlerdi. [Buhari-Tefsir 272]

Yine Peygamberimiz “Beni Hud Suresi yaşlandırdı” der. Orada ise şu ayetler vardır: O halde emrolunduğun gibi doğru ol! Beraberindeki tevbe edenler de (doğru olsunlar). Aşırı gitmeyin! Muhakkak ki O, bütün yaptıklarınızı görüp durmaktadır. Ve zulmedenlere yakınlık göstermeyin ki, size de ateş dokunmasın. Allah’dan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra yardım da göremezsiniz.[Hud 112-113]

Nitekim Bedir’de esirleri fidye ile serbest bırakma hakkında şöyle bir olay geçer. Ömer (ra) anlatıyor: “Resülullah, Ebû Bekir’e ve bana, ‘Bu esirler hakkında düşünceniz nedir?’ diye sordu. Ebû Bekir, ‘Bunlar amca ve akraba çocuklarıdır, onlardan fidye almanı uygun görüyorum. Böylece fidye kâfirlere karşı bize güç olur, belki Allah’ın hidayetiyle ileride Müslüman da olurlar’ dedi… Ben de, ‘Doğrusu ben Ebû Bekir gibi düşünmüyorum. Bana göre, kellelerini uçurmamız için bize izin vermelisin; Ali, Akil’in, ben de filan yakınımın kafasını keselim, çünkü bunlar kâfirlerin öncüleri ve ileri gelenleridir’ dedim. Resûlullah, benim değil de Ebû Bekir’in görüşünü tercih etti. Ertesi gün yanlarına geldiğimde ikisini de oturmuş ağlar halde buldum ve ‘İkiniz niçin ağlıyorsunuz?’; diye sorduğumda Resûlullah, ‘Arkadaşlarının, fidye alarak başıma getirdikleri yüzünden!’ dedi ve (yakındaki bir ağacı göstererek) ‘Cezayı kendilerine şu ağaç kadar yaklaşmış gördüm’ buyurdu.” [Müslim, Cihâd, 58]

Ömer (ra)’ın da Kisra’nın hazineleri geldiğinde “Onları bilmedikleri bir yerden derece derece azaba yaklaştıracağız” ayetini hatırlayıp telaşlandığı rivayet edilir.

Yine, Ömer, Ali (ra) gibi isimlerin şu duayı etiği söylenir: Allahım! Eğer ismimi şakiler defterine yazdıysan, onu sil ve beni saidler (iyiler) defterine kaydeyle. Eğer ismimi saidler defterine yazdıysan, onu orada sabit eyle!

Yine, Ebû Bekir es Sıddîk (r.a)’dan şöyle aktarmıştır: Rasûlullah (s.a.v.)’in yanındaydım şu ayet indirildi: (Nisa 123. ayet) “Ne sizin kuruntularınız ne de Ehli Kitab’ın kuruntuları.. Kim bir kötülük yaparsa, onunla cezalanır, kendisi için Allah’tan başka dost da yardımcı da bulamaz.”

Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.), “Bana indirilen bir ayeti sana okuyayım mı?” buyurdu. Ben de “Evet oku! Ey Allah’ın Rasûlü” dedim. Rasûlullah (s.a.v.), o ayeti bana okudu bu esnada ben sırtımdaki bir ağrıdan dolayı farkında olmadan gerindim. Rasûlullah (s.a.v.): “Neyin var! Ey Ebû Bekir” diye sordu. Ben de “Anam, babam yoluna feda olsun Ey Allah’ın Rasûlü” dedim. “Hangimiz kötülük yapmamıştır, bizler yaptıklarımızla cezalandırılacağız!” Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.), buyurdular ki: “Sana ve tüm mü’minlere gelince sizler yaptığınız kötülüklerin cezasını bu dünyada çekecek ve Allah’a günahsız olarak kavuşacaksınız. Diğer kafir olanlara gelince kötülükleri onlar için birikecek ve neticede bunun cezasını kıyamet günü çekeceklerdir.” [Tirmizi-Tefsir Nisa 123]

Herhalde bu çerçeve az çok anlaşılmıştır. Bunlar imanda önde giden kişiler ve hassasiyet “kendini yeterli görmemek” üzerine.. Şimdi ise düpedüz kendisiyle ilgili bir konuyu bile hiç alakası yokmuş pişkinliğinde geçen insanlar var. Allah’tan başkasından yardım isteme mevzusunda olsun, Yahudi ve Hristiyanları, müşrikleri dost edinme mevzusunda olsun, atalar dini konusunda olsun, dünyayı amaç edinme konusunda olsun, ayetlere körlük sağırlık mevzusunda olsun. Uyanalım inşaAllah.


Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız