ÖNE GEÇMEK İSTEYENLER GERİDE KALMAK İSTEYENLER İFADESİ, HİCR SURESİ 24. AYETİN TEFSİRİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Hicr Suresi’nde Kuran’ın çeşitli boyutları vurgulanır. İlk ayette levhi mahfuz boyutu vurgulanır. Şöyle ki; “Elif, Lâm, Râ. Bunlar Kitabın ve apaçık bir Kur’ân’ın âyetleridir.” (Hicr 1)

Sonra önceki kitapları içericiliğe işaret edilir. Şöyle denilir: “Hiç şüphe yok ki, Zikr’i biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız” (Hicr 9)

Başka ayetlerde Tevrat’a da zikr denilmekte ve Kuran’ın Tevrat’ı içericilik, düzelticilik boyutları var vs.

Yine bu surede “Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yediyi ve yüce Kur’ân’ı verdik” (Hicr 87) denilmekte. Bu da Kuran’ın bir nevi Fatihanın Tefsiri olduğuna işaret ediyor.

Bütün bu bağlantılar akliyyeti, yönelişi ve imanı güçlendiriyor.

Beri yandan şöyle ayetler vardır surede: “Andolsun sizden öne geçmek isteyenleri de bildik geride kalmak isteyenleri de bildik.” (Hicr 24 )
“Tıpkı o taksimcilere/bölücülere indirdiğimiz gibi.
Kur’ân’ı parça parça edenlere..” (Hicr 90-91)

Elbet bu ayetlerin belli bağlamları var, nüzül zamanına dair. Fakat suredeki bu bütünlük boyutları ve vurguları ile birlikte düşünürsek herkese bir uyarı da aşikar olsa gerek.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız