ONLAR Kİ GAYBA İMAN EDERLER İFADESİ, BAKARA SURESİ 3. AYETİN TEFSİRİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Bakara 3. ayette “onlar ki gayba/gaybta iman ederler” denilmekte. Şimdi bu mevzuyu biraz düşünelim. Nelere iman edilecek:

Allah herşeyi bilir, içinizden geçeni de zahiren yaptıklarınızı da, dünü de bilir bugünü de yarını da.. Hikmet sahibidir, bir kitap indirmiştir, herşeyle ilgili açıklamaları içine koymuştur. Kimisine mal mülk verir gözünü açamasın diye, kimisini zorluklarla terbiye eder.. Herşeye gücü yetendir, rızkı O verir, Onun iznine tabidir herşey, göklerde ve yerde ne varsa O’nundur, yaratandır, yaşatandır, yol gösterendir, Tekdir, melekut alemi vardır, yönetendir, O’ndan başka ilah yoktur, Rabbül Alemindir.. İnsanlara dini ve hakikatleri peygamberler aracılığıyla göndermiştir. Dinine yardım edenlere yardım eder, insanları imtihan eder, emir ve yasakları vardır, tevbeleri kabul edendir.. Kıyameti yaratacaktır, sonsuz ceza ve mükafat verecek…

İnsan ise; yarının bilinmesi konusunu kavrayamaz, içinden geçeni kimse görmemiştir, herşeyin bilinmesi, her an herkesi gören bir varlık konuları aklını çok zorlar. Yine; kainat, hiç kimseye bakmayan bir makine gibi işliyor, gündelik olaylar rastgele cereyan ediyor, genel olarak ise güç sahiplerinin dediği/istediği oluyor vs şeklinde görüyor ve düşünüyor yüzeysel bakışla. Özellikle de bunu vurgulayan tarzda yayınlar arttıkça ve yaşam bu tarza döndükçe.. İnsanların çeşitli çıkarlar etrafında gruplaştıklarını ve bunun hüküm sürdüğünü görüyor. Hatta dini söylemli yapılar bile bundan hali görünmüyor. Sonsuzluk mevzusu ise zaten hiç görmediği bir şey. Akıl her bakımdan çok zorlanıyor hasıl bu çerçevede. Elbette denilebilir ki “zaten kıyamet var” Fakat nasıl şüphe edilmeyecek?

Dikkat edilirse ilahi irade Kitab üzerine yoğunlaşma gereğini murad etmiştir gayet. Çünkü bütün bu meseleler Kitab’ın son derece delilli oluşu, üstlüğü ve cevapları içermesi ile aşılabilir ancak. O da özellikle gerektikçe çıkan bir tarzda var, lakin yönelişler mühim. O halde sonucu oluşturan şeyin sonuca dahil olduğunu iyi anlamak lazım özellikle günümüzde. Çünkü ona gayet bakıyor işler.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız