ONLAR Kİ GAYBA İMAN EDERLER İFADESİ, BAKARA SURESİ 3. AYETİN TEFSİRİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Bakara 3. ayette “onlar ki gayba/gaybta iman ederler” denilmekte. Şimdi bu mevzuyu biraz düşünelim. Nelere iman edilecek:
Allah herşeyi bilir, içinizden geçeni de zahiren yaptıklarınızı da, dünü de bilir bugünü de yarını da.. Hikmet sahibidir, bir kitap indirmiştir, herşeyle ilgili açıklamaları içine koymuştur. Kimisine mal mülk verir gözünü açamasın diye, kimisini zorluklarla terbiye eder.. Herşeye gücü yetendir, rızkı O verir, Onun iznine tabidir herşey, göklerde ve yerde ne varsa O’nundur, yaratandır, yaşatandır, yol gösterendir, Tekdir, melekut alemi vardır, yönetendir, O’ndan başka ilah yoktur, Rabbül Alemindir.. İnsanlara dini ve hakikatleri peygamberler aracılığıyla göndermiştir. Dinine yardım edenlere yardım eder, insanları imtihan eder, emir ve yasakları vardır, tevbeleri kabul edendir.. Kıyameti yaratacaktır, sonsuz ceza ve mükafat verecek…

İnsan ise; yarının bilinmesi konusunu kavrayamaz, içinden geçeni kimse görmemiştir, herşeyin bilinmesi, her an herkesi gören bir varlık konuları aklını çok zorlar. Yine, bilginin uzun izahlarla ve hemen anlaşılır şekilde verildiğini ve alındığını görmektedir. Lakin Kitab öylece önüne konulmuştur. Öte yandan, dündeki olaylar da bugünki olaylar gibidir diye düşünmektedir ve bugün bir olağanüstülük görmemektedir. Kutsal metinler ise bunlarla doludur. Yine; kainat, hiç kimseye bakmayan bir makine gibi işliyor, gündelik olaylar rastgele cereyan ediyor, genel olarak ise güç sahiplerinin dediği/istediği oluyor vs şeklinde görüyor ve düşünüyor yüzeysel bakışla. Özellikle de bunu vurgulayan tarzda yayınlar arttıkça ve yaşam bu tarza döndükçe.. İnsanların çeşitli çıkarlar etrafında gruplaştıklarını ve bunun hüküm sürdüğünü görüyor. Hatta dini söylemli yapılar bile bundan hali görünmüyor. Sonsuzluk mevzusu ise zaten hiç görmediği bir şey. Akıl her bakımdan çok zorlanıyor hasıl bu çerçevede. Elbette denilebilir ki “zaten kıyamet var” Fakat nasıl şüphe edilmeyecek?

Dikkat edilirse ilahi irade Kitab üzerine yoğunlaşma gereğini murad etmiştir gayet. Çünkü bütün bu meseleler Kitab’ın son derece delilli oluşu, üstlüğü ve cevapları içermesi ile aşılabilir ancak. Miş gibi düşünmekle, türlü gazlarla değil; bununla.. Gittikçe artan bir oranda.. Nitekim “Ey iman edenler iman edin..” (Nisa 136) “Müminler o kimselerdir ki, Allah’ın adı anıldığında yürekleri titrer, kendilerine Allah’ın âyetleri okunduğunda bu onların imanlarını arttırır…” (Enfal 2) gibi ayetler vardır. Onun için buna dikkat diyoruz. Ve “topluma” değil, “her bir ferde” Çünkü bir diğer dikkat çeken şey de şu ki, insanlara aidiyetler ve yüzeysel bir iman empoze edilip duruyor, halbuki zamanımızda gaybta çok oluyor kişi, gaybta iman hayati.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
= 3 + 1

FACEBOOK HESABIMIZ
YOUTUBE HESABIMIZ