ORUCUN SEBEBİ ÜZERİNE..

Bilindiği gibi oruç ibadeti hem nefs terbiyesi olmakla birlikte tarihteki bir olayı, işi anmaya veya şükre binaen yapılan bir ibadet. Mesela Yahudiler, firavundan kurtuldukları günü oruç tutmakta, başka olayları anma bağlamında oruç tutarlar vs. İşte Ramazan orucunun da böyle bir özelliği var. Bu, ayette açıkça belirtilir; “çünkü o Kuran’ın indirildiği aydır” denilir. Buradaki indirilme, Peygamberimize indirilmeye başlanması işi ile birlikte, Kuran’ın Levhi Mahfuzdan toptan dünya semasına indirilmesi olarak da tefsir edilir. İşte bu ikinci boyut da gayet önemlidir. Çünkü Kuran’ın Levhi Mahfuzdanlığı günümüzün önemli bir meselesi. Kuran’ın daha iyi anlaşılması gereği gibi konular çıkıyor çünkü buradan. Dolayısıyla bizler sadece olmuş bitmiş bir işi değil, bizim de muttali olduğumuz bir şeyi kutlamış oluyoruz. İnşaAllah farkında olunur.

Konunun daha iyi anlaşılması açısından; mesela Menar Tefsiri, daha önceki tefsirlerde geçen “indirilme işinin levhi mahfuzdan toptan dünya semasına olduğu” şeklindeki görüşü reddeder ve “kitabın bizim bilmediğimiz orada veya burada olmasını biz niye kutlayalım ki?!” der. Buradaki indirilme ifadesini, sadece Kuran’ın Peygamberimize indirilmeye başlandığı şeklinde anlar. Halbuki Kuran’ın zaman içinde daha iyi anlaşılması gibi boyutlardan levhi mahfuzdanlığın önemi belirmekte ve bunun vurgulanması da hayati. Bunu gözden kaçırır.

Dikkatimizi çeken bir başka husus ise, son zamanlardaki pek çok müfessirin de Menar Tefsiri’ndeki görüşe meyletmesi. Kuran’ın levhi mahfuzdanlığının vurgulanması konusundaki gerek arttıkça tam tersi bir manzara olması düşündürücü.

Yine Menar Tefsirini baz alırsak; buradaki sorun, Kuran’ın kolaylıkla anlaşılabilirliğini vurgulama derdi olarak gözüküyor. Menar, daha önceki kitaplarda bilmece gibi manaların olduğu, kapalılığın olduğu, Kuran’ın ise herkesçe hemen anlaşıldığı üzerinde durur. Denilebilir ki; levhi mahfuzdanlık vurgulanırsa bu noktada bir zorluk oluşur kaygısı var Menar’da. Halbuki levhi mahfuzdanlık, kıyamete kadar geçerli bir metinde, özellikle de kainatın keşfi üzere başka bir aydınlanmanın türediği zamanımızda hayati. Bunun merkez edilmesi gerekir. Bu çerçevede hemen anlaşılma değil, kitaba büyük bir yönelişin gerektiği üzerinde durulmalı.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız