KİTABI SEÇTİKLERİMİZE MİRAS BIRAKTIK İFADESİ, FATIR SURESİ 32. AYETİN MEAL VE TEFSİRİ

Fatır Suresi 32. ayette şöyle denilir: Sonra Biz Kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras bıraktık. Fakat onlardan kimisi kendisine zulmeder, kimi orta

Devam

KIYAMET SAHNELERİ VE ANSIZIN GELECEKTİR MESELESİ ÜZERİNE

Kıyametin ansızın olacağı, saatinin bilinemeyeceği Kuran’da ve İncil’de gayet belirtilir. Bu mesele günümüzde şu açıdan önem kazandı. Güneşin kızıl dev

Devam
FACEBOOK HESABIMIZ
YOUTUBE HESABIMIZ