PROBLEM VE ÇÖZÜM

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Eskiden beri garipsediğim bir şey vardır. Alemi İslam’da akılcılık neden kaderi reddeden, Kuran mahluktur diyen bir akım ile, yani mutezile ile teberrüz etti? Ve sonra da Yunan felsefesinden mülhem akımlarla.. Ki günümüzde de benzer bir akılcılık görüntüsü söz konusu. Yani neden Kurani bir akıl değil de Levhi Mahfuz’a yönelmiş bir akıl değil de harici bir akılcılık türüyor ille de.. İşte bu bütün dengeleri bozmakta. Çünkü akılcılık düzgün olmazsa başka şeyin düzgün olması beklenemez.

Bize göre yerine bir türlü oturmayan ve oturması gereken şey işte budur. Çünkü Kuran’ın Tevrat ve İncil’in düzelticiliği başta olmak üzere akla son derece alan açan yönleri var. Lakin bakir vaziyette bekliyor büyük ölçüde. Bunlara yönelmeyip de neden ille başka bir şey. Çünkü bu Levhi Mahfuz’a, kadere de imana götüren/dayanan bir akılcılık aynı zamanda. Fakat şeytanın “senin dosdoğru yoluna oturacağım” demesi gibi iş buralardan sakatlanıyor. Beri yanda da ezbercilik, kıssacılık oluyor size iman savunusu. Bu iş düzelmeli.

……

 

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız