RİYA VE GİZLİ ŞEHVET HADİSİ HAKKINDA

 

Hadiste şöyle denilir: “Ümmetim için en çok korktuğum şey Allah’a şirk koşmaktır. Ben bununla, onların güneşe, aya, puta tapacaklarını kastetmiyorum. Korktuğum şey, Allah’tan başkası için yapılan ameller ve gizli şehvettir.” (İbn Mace, Zühd, 21)

Ayet ve hadislerde şirk cehennemin temel sebebi olarak gösterilir. (bknz Nisa 116) Heva da ilah edilebilir şeylerden geçer (bknz Furkan 53) Riya ise hadislerde gizli şirk olarak geçer. Ayetlerde de bellidir (bknz Nisa 38-39) Bu iki konu günümüz gösteri dünyasında gayet arttı. Dikkat vesselam.

 

Konu hakkında bir açıklama

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız