RUM SURESİ’NDE AHİRETE İŞARETLER

 

Rum Suresi 7. ayette “Onlar dünya hayatının sadece dış yüzünü bilirler. Ahiretten ise tamamen gafildirler” deniliyor. Burada şu dikkat çekiyor ki; dünya hayatının dış yüzünde bir aldatıcılık olabilir. Çünkü buna dair ayetler işaretler çok. O da şudur ki, dünyada yaşamaya azmetme, dünyadaki olan bitene aşırı dikkat, aklı fikri dünyaya odaklar. O zaman da kişi ahiret merkezli olamaz, şeytanın vesevese ve yönlendirmesine çok açık olur vs. Çünkü, yakın, peşin olan burasıdır. Peşincilik de ilkeleri bastırır. O zaman derinleşme, mana boyutları hayati olmakta. Nitekim sonraki ayette denilir ki; “Kendi içlerinde hiç düşünmediler mi ki, Allah gökleri, yeri ve bu ikisi arasında bulunan her şeyi ancak hak ile ve belirlenmiş bir süre için yaratmıştır. Gerçekten insanların çoğu, Rablerine kavuşmayı inkâr etmektedirler.” (Rum-8) “Kendi içlerinde hiç düşünmediler mi ki” ifadesi, “kendileri hakkında hiç düşünmediler mi ki” diye de anlaşılıyor.

Mesela Araf-185’te şöyle der: “Göklerin ve yerin hükümranlığına, Allah’ın yarattığı herhangi bir şeye ve ecellerinin yaklaşmış olabileceğine bakmadılar mı? O halde bundan sonra hangi söze inanacaklar?”

Bütün buralarda gökler ve yerdeki herşeyin gerçeğe işareti de hep vurgulanıyor. O ise insanların faydasına olan yapılar, sistemler ve Allah’ın yüceliğine işaret eden büyüklükler, incelikler şeklinde çok boyutlu. Beri yandan eskiden kainatın belli bir noktadan başladığı ve sonunun olduğu bilinmiyordu. Ayette ise “kendi kendilerine düşünmediler mi ki, Allah gökleri yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belli bir süre ile yarattı” deniliyor. Yani bu, bilgi düzeyinde hatırlatılıp tefekkür isteniyor. Bu hatırlatma ise önceki insanlar için tefekkür düzeyinde idi. Fakat dikkat edelim şu anda bilgi düzeyinde ve ayetin hitabı artmış durumda.

Yine devam eden kısımda şöyle der: “Allah yaratmayı başlatır, sonra onu geri çevirir (tekrar eder) Sonra O’na döndürülürsünüz.” (Rum 11)

Bu da belirttiğimiz konunun iyice vurgulanması dikkat edilirse..

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız