SANA YAKİN GELİNCEYE KADAR RABBİNE İBADET ET İFADESİ

Ayette “yakin sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et” (Hicr 99) deniliyor. Yakin, kesin biliş, görüş demektir, bu ayette ise ölüm anlamına geliyor. (ayrıca bknz Müddessir 47) Öte yandan bazı kimselerin “bize artık yakin geldi, ibadet etmemize gerek yok” gibi şeyler söyledikleri rivayet edilmiştir. Sorulunca da bu ayeti delil gösterdikleri. Bu elbette batıl bir yorumdur.

Beri yandan, kıyamet de kalkış, diriliş demektir mesela, fakat dünyanın sonu için kullanılan bir kelime. Ölüm de normalde bir son, fakat yakin deniliyor. Bütün bunlar gaybın zahir oluşunu ve büyüklüğünü vurgulamakta. Saniyen; gayb perdesi bu dünyada açılmayacak noktasını.. Fakat yakin imana yönelmek de gerekiyor. Bu ikisi farklı şeyler. Pek çok ayette yakin iman vurgulanır. (bknz Rad 2, Neml 3, Rum 60, Casiye 4 vb) Mesela dabbetülarz’ın insanlara “ayetlere yakin bir şekilde inanmadıklarını söyleceği” geçer. (bknz Neml 82) Şu halde imanda yakiniyyet söz konusudur, bizzat yakiniyyet değil. Peki bu nasıl oluyor? Elcevab; görerek olmayacağına göre delil ile görerek olacak. Zaten hayat da buna uğraşma imtihanı.

Ayrıca, Kuran’ın soz zamanlarda iyice anlaşılan boyutları hakkında bknz