SANKİ GÖĞE YÜKSELİYORMUŞ GİBİ DAR VE SIKINTILI KILAR İFADESİ, ENAM SURESİ 125. AYETİN TEFSİRİ

Enam 125. ayette şöyle denilir: Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslâm’a açar; kimi de saptırmak isterse; sanki göğe çıkıyormuş gibi kalbini dar ve sıkıntılı kılar. Allah, inanmayanların üstüne işte böyle murdarlık verir. 

Bu ayet, günümüzde gayet üzerinde durulan bir ayet. Deniliyor ki; atmosferde yukarı çıkıldıkça oksijen azalıyor. Bu yeni keşfedildi. Ayette ise “göğsünü göğe yükseliyormuş gibi dar ve sıkıntılı kılar” diyor, dolayısıyla Kuran bunu önceden söylemiştir. Bu, doğru ama bir de şu konu var; ayet, dünyadan kopamamayı vurguluyor. Elbet bu manevi anlamda bir kopamama. Dolayısıyla “böylece hakikate erilemez” deniliyor. Burada bir tür soyutlanmış akletmeye erememe eleştiriliyor. Mana ve iman tabiatıyla böyle bir özellik taşır. İşte bu seviye amaçlanmalıdır, vesselam.

İşin önemi açısından; diğer ayet de şöyledir.
“Bu, Rabbinin dosdoğru yoludur. Öğüt alıp düşünmesini bilen bir topluluk için ayetleri ayrıntılı şekilde açıkladık.” (En’âm 126)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
= 3 + 6

Youtube Hesabımız
Facebook Hesabımız