SEBE 3. AYETİN TEFSİRİ: ATOM VE KIYAMET

Sebe 3. ayette inkarcılar “kıyamet bize gelmeyecek” diyor, devamında ise “gaybı bilen Rabbim hakkı için kesinlikle size gelecek” deniliyor. Burada bir parantez açalım; başka yazılarımızda güneşin kızıldev olmasının kıyamet tasvirine çok uyduğunu ve işin böyle olduğunun görüldüğünü söylemiştik. İşte bu Sebe 3. ayettin devamında da “göklerde ve yerde zerre miskal bir şey O’ndan gizli kalmaz” diyor ve enteresan şekilde buna işaret ediyor. Çünkü zerre miskal şey atomdur ve kızıldev oluş da atomlarla çok alakalı. Şöyle ki:

“Güneş, şu anda yaklaşık 5 milyar yıldır olduğu gibi, çekirdeğindeki hidrojen atomlarını helyum’a dönüştürerek enerji üretiyor. Ancak, bu hidrojen bir gün tükenecek. Hidrojen tükendiğinde, artık kütle çekimine karşı koyan ışınım basıncı azalır ve yıldızın hidrostatik dengesi bozulur. Bozulan bu denge nedeniyle kütle çekim gücü baskın hale gelir ve Güneş’i oluşturan madde kendi ağırlığı altında içe çökmeye başlar. Güneş çöktükçe, sıkışan çekirdek bölgesindeki basınç ve ısı artar. Basınç ve sıkışmanın yarattığı ısı çekirdekte 100 milyon santigrat dereceyi bulduğunda, çekirdekte birikmiş olan Helyum atomları, üçlü alfa süreci dediğimiz bir reaksiyonla birleşerek karbon atomları meydana getirmeye başlar. Aynı anda, çekirdek çevresinde kalmış ama reaksiyonu durmuş olan tüm hidrojen de tepkimeye girer. Ortaya çıkan bu ani ve muazzam enerji Güneş’in çökmesini engellediği gibi, daha başka bir şeye de sebep olur: Güneş genişlemeye başlar. Bu genişleyen yıldızlara “kırmızı dev” diyoruz.”

Buradaki bir başka mevzu ise ayette “bundan daha küçüğü ve daha büyüğü” diyor. Tepkimeler sonucunda enerji oluşuyor; ona “daha küçüğü” denilebilir. “Daha büyüğü” ise kızıldeve galaksilere vs kadar gider.

Ayrıca, Kuran’ın soz zamanlarda iyice anlaşılan boyutları hakkında bknz

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız