SİZDEN BİR ÜCRET İSTEMEYENLERE UYUN (YASİN 21) İFADESİ ÜZERİNE

Yasin Suresi’nde gönderilenler diye bir kısım vardır. Bu gönderilenler üç kişidir ve tebliğde bulunurlarken şehrin öte yanından bir adam gelir ve “gönderilenlere uyun, sizden bir ücret istemeyenlere uyun” der. Bu ifade başka ayetlerde “sizden hiçbir ücret istemiyoruz” şeklinde peygamberler tarafından zikredilen bir ifadedir.

Burada denilebilir ki, bütün bunlar, Kuran’ın nüzulü sırasında Hz Muhammed’i teşvik ve işi vurgu sadedindedir hep.  Lakin insanlar şunu iyi düşünmelidirler, kıyamete kadar geçerli bir metinde “sizden bir ücret istemeyenlere uyun” gibi ifadeler neden bu kadar çok yer almaktadır? Eğer hakikat gelmiş ve bitmişse artık o ulaşılan değil, salt öğretilen bir şey olur çünkü. Elbette öğretme ya da yeri gelince içerdiği şeyleri söyleme de bir zorluk. Fakat en büyük zorluklar ulaşılan bir şeyin aktarımında yaşanır. Ve bu tarz motivasyonlar da bunun için gerekir. Mesela Einstein salt maddi gerçeklikle uğraşan birisi olmasına rağmen “atomu parçalamaktan daha zor olan, önyargıları yıkmak” demiştir. Buna benzer çok örnek vardır. Bir de mantıki, akli gerçeklikler çok daha kolay reddedilebilir, çok daha zor ispatlanır olduğundan çok daha mesele.. Öte yandan; Kitab, eğer pek çok hakikatleri içinde barındırıyorsa; gelmiştir, ama ayrıca “ulaşılandır” Düşünelim ki, Kuran Levhi Mahfuzdandır ve görülmektedir ki, içerdiği pek çok hakikatlere de yeni ulaşılmakta. Elbette hakikatler derece derecedir, fakat her hakikat için de bir kabul ve red durumu vardır. Öte yandan, elbette bu ulaşma işi birilerinin işine gelmemekte vs. Şu halde bu iş ne olacaktır? Yine denilebilir ki tarihte işin içine çeşitli itikadlar karışmıştır. Bunların tesbit ve ayıklanması da büyük zorluklar içerir, birilerinin eleştirilmesi gerekir. Bunların yapılması ciddi bir hakikatçilik ister. Hasılı bütün bu çerçevede denilebilir ki; imtihanı hakikat imtihanı olarak görmek şart gibi. En azından, tesbit imkanlarının ve diriliş gereğinin gayet arttığı şu son zamanlarda..

 

Konu hakkında bir açıklama

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız