SİZİ ALEMLERİN RABBİYLE BİR TUTUYORDUK İFADESİ HAKKINDA

Şuara Suresi’ndeki ayette öbür dünyada kimilerinin kimilerine “sizi Alemlerin Rabbiyle bir tutuyorduk” diyecekleri geçiyor. Peki kimdir bunlar? Öncelikle; Şuara Suresi’nde Alemlerin Rabbi ifadesi gayet geçer. Şöyle ki:
23 – Firavun şöyle dedi: “Âlemlerin Rabbi dediğin nedir ki?”
24 – Musa cevap olarak: “Eğer iyice anlayan kişiler olsanız; O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbi’dir.”
25 – (Firavun) etrafında bulunanlara: “İşitmiyor musunuz?” dedi.
26 – Musa dedi ki: “O sizin de Rabbiniz, daha önceki atalarınızın da Rabbidir.”
27 – (Firavun): “Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir” dedi.
28 – Musa devamla şöyle söyledi: “Şayet aklınızı kullansanız (anlarsınız ki), O, doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir.”
75-76- İbrahim dedi ki: İyi ama, ister sizin, ister önceki atalarınızın olsun, neye taptığınızı düşündünüz mü?
77- Muhakkak ki onlar benim düşmanımdır; ancak Alemlerin Rabbi (benim dostumdur)
78 – O ki, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir
79 – Beni yediren, içirendir
80 – Hastalandığım zaman bana O, şifâ verir.
81 – O ki, benim canımı alacak, sonra diriltecektir.
82 – Ve hesap günü, hatamı bağışlayacağını umduğumdur.
93-Cehennem de azgınların karşısına çıkarılır.
94-Ve onlara “tapmakta olduklarınız hani nerede” denilir.
95-Allah’ın dışında.. Size yardımları dokunuyor mu yahut kendilerine yardımları oluyor mu?
96-Artık onlar ve azgınlar onun içine dökülüvermişlerdir.
97-Ve İblis’in bütün orduları da..
98-Onun içinde birbirleriyle çekişirken şöyle derler:
99- Vallahi biz apaçık bir sapıklık içindeymişiz.
100-Sizi Alemlerin Rabbiyle bir tutuyorduk.
127, 145, 164, 180 – “Buna karşılık ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatımı verecek olan ancak Alemlerin Rabbidir. “
192 – Ve muhakkak ki bu (Kur’ân) Alemlerin Rabbinin indirmesidir.

Şu halde; denilebilir ki “Alemlerin Rabbi’nden indirilen Kitab’a iyice iman” bu işi netleştirir. Ona da sırf doğruya odaklanmalar gerekebilir. Ya da böylece Kitab’ın her bakımdan yol göstericiliği görülür.. Öbür türlüsü acabalara doğru gider. Çünkü kim yol gösterici o zaman?

 

Konu çerçevesinde bir açıklama

Youtube Hesabımız