SON ZAMANLARDA ORTAYA ÇIKAN EN ÖNEMLİ KURAN MUCİZESİ NEDİR?

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Kuran, levhi mahfuzdan olduğu için bizim ihtiyaç duyacağımız delilleri de içerir denilebilir. Nitekim ayette şöyle denilir:

Onlara ufuklarda ve kendilerinde ayetlerimizi göstereceğiz, ta ki onun (Kuran’ın) hak olduğu onlara apaçık belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? (Fussilet 53)

Ve bakıldığı zaman çeşitli deliller göze çarpıyor. Bunları bir listede belirtme ihtiyacı da hissettik. Ki biraz daha farkında olunsun.Listemiz şöyle:

 

1.Tevrat'ta 7000 küsur defa geçen ve telaffuzu, anlamı gayet tartışmalı olan YHVH kelimesi konusunda Kuran'ın müheyminliği ve mucizeliği çerçevesinde bilinmedik bazı ayrıntılar.. (Ayrıca bknz)

 

2.Peygamberimizin (SAV) mühim ama pek bilinmeyen bir delili, Gönderilecek Davud hakkında..  (Ayrıca bknz)

 

3.Günümüz Kuran mucizeleri noktasında mühim ve iyi bilinmediğini düşündüğümüz bir mevzu. Kısaca özetlersek; Kuran'da güneşin, ayın, yıldızların ne zaman yaratıldığı belirtilmez ama sonları geçer. Enteresan olansa sonları kıyamet sahneleri olarak geçer ama kainatın akışında birebir şekilde görülmekte. Bu da onların kodlandığını gösteriyor.

Ayrıca ayın yarılmasıyla ilgili  bknz   Güneşin dürülmesiyle ilgili bknz

 

4.Kuran'da anlaşılması en zorlu görünen, hatta "acaba anlaşılabilir mi, anlaşılmalı mı?" denilen, hurufu mukattaa ve tenasübüs süver (mushaftaki dizimine göre surelerin uyumu) konularına eğildik. Öte yandan bunlar anlaşılıyorsa direkt "mucize" kapsamındadır, çünkü çok üst bir akla işaret eder, buna da dikkat. (ayrıca bknz bknz )

 

5. Kuran'ın "herşey hakkında bir açıklama" olması..

 

6. Göklerin ve yerin yaratılışı mevzuları..

GÖKLERİN VE YERİN YARATILIŞI

 

7. Tevrat'ta ahiretin çıkarıldığı vurguları.

KURAN’IN İYİCE ANLAŞILMASI MESELESİNDE TEVRAT VE İNCİL’İN DÜZELTİCİLİĞİNİN ÖNEMİ-TEVRATTA AHİRETİN GEÇMEMESİ ÖRNEĞİ

 

 

8.Tevrat'ta Kabe'nin gizlenmesi ve "vadedilmiş topraklar" mevzusu.

KURAN’DA VE TEVRAT’DA HZ İBRAHİM VE TEVHİD MÜCADELESİ

 

9. Nuh Tufanı mevzusu

KURAN’DA VE TEVRAT’TA HZ NUH VE NUH TUFANI

 

10. "Rabbin adıyla okuma" meselesi.

BESMELENİN TEFSİRİ

11. Kuran'ın zaman içinde anlaşılan "Tevrat'ı ince düzelticiliği"

TEVRAT VE TEFSİR MEVZUSU

 

12.Kuran’ın mucizevi matematiksel ve edebi işaretleri. Tevafuklar başlığı altında bunlara gayet değindik.. BKNZ

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.