ŞUARA SURESİ TEFSİRİ DERSİ : 5 (son) Çeşitli kavimlerin helakı ve ortak özellikleri, Kuran’ın delilleri

Şuara Suresi Tefsiri Dersi, 123-227. ayetler.. Çeşitli kavimlerin helakı ve ortak özellikleri, Kuran’ın delilleri mevzuları

 

Ayrıca bknz

Yhvh adıyla ilgili

 

Sonsuz Antlaşma ile ilgili

 

Tevrat hakkında bazı mülahazalar:

 

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız