ŞÜPHESİZ Kİ O HAKKEL YAKİNDİR, HAKKA SURESİ 51. AYETİN TEFSİRİ

Hakka Suresi 50. ayette Kuran’ın inkarcılar için bir hasret olduğu vurgulanıyor. Peşine ise 51. ayette “şüphesiz ki o hakkel yakindir” deniliyor. Peki hakkel yakin ne demek? Bu ifade, gerçeğin ta kendisi, gerçeğin de gerçeği demektir kısaca. Öte yandan, ilmel yakin kesin olarak bilme, aynel yakin kesin olarak görme, hakkel yakin de kesin olarak yaşama anlamında kalıplaşmıştır. Mesela balın ne olduğu bilirsin, balın ne olduğunu görürsün, bir de balı yersin.

Öncesinde ise deniliyordu ki, “o inanmayanlar için bir hasrettir”

Dolayısıyla buradaki hakkelyakin ifadesi, öbür dünyada onlara hasret olacağı gerçeği, bu işin kesinliği anlamına da gelebilir, Kuran’ın hakkelyakin olduğu anlamına da gelebilir.

Nitekim ayette şöyle geçer:

“Ne var ki, hizipler kendi aralarında ihtilafa düştüler. Artık büyük bir günün tanıklığından dolayı kâfirlerin vay haline!
Bize gelecekleri gün, ne iyi işitecekler, ne iyi görecekler! Fakat o zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler.
Onları, gaflet içinde, iman etmezler iken işin bitirileceği hasret günü hakkında uyar. [Meryem 37-39]

Dikkat edilirse burada da hasret günü ifadesi var.

Yine denilmekte ki, Hakka 50’de bahsedilen, dünyada ileride hasrette olacaklarıdır. Çünkü İslamın galebesi olacaktır. Nitekim Hakka Suresi Mekki’dir, ileride İslam büyüyecek ve ilk girenlerin de isimleri, adları, bir büyüklüğü olacaktır, inkar edenlerin de tam tersi. Nitekim Hakka Suresindeki ayetlerin gelişi de bu doğrultuda.

9- Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen beldeler de hep o hatayı işleyegeldiler.

10- Hep Rablerinin elçilerine karşı geldiler. O da onları pek şiddetli bir şekilde yakalayıverdi.

38, 39- Gördüklerinize yemin ederim. Ve görmediklerinize..

 

SİYER TARİHİNDEN KONUYLA İLGİLİ VİDEOLAR

Tamamen Mekki ayetler çerçevesinde bir anlatım:

 

 

Fil Ashabı, önceki toplumlardan örnekler ve Mekke müşriklerinin durumu.

 

Hasılı burada ayetin “o gerçeğin ta kendisidir” demesi, bunun dünyada da net şekilde böyle görülmesi, bir tür mucize. Bu, bizim açımızdan da şöyle bir örnek ki Kuran ve hakikat ile ilgili mevzularda elini çabuk tutmalıdır. Mesela bir hadiste denilir ki; “Allah şu Kur’an’la bazı kavimleri yükseltir; bazılarını da alçaltır.” (Müslim, Müsâfirîn 269)

Beri yandan, “o hakkel yakindir/gerçeğin ta kendisidir” meselesini direkt şu an üzerinde düşünürsek bu da hasret için yeterli. Çünkü gerçeğin akıl sahibi insanı teskin etmesi hadisesi var. Öbür insan, mutlu da görünse aslında bir bulanıklık içinde ve rahatsızdır. Yani halen hakikate ve teskine hasrettir. O zaman bu iş herhalukarda gerçekleşiyor.

Ayrıca, Kuran’ın soz zamanlarda iyice anlaşılan boyutları hakkında bknz

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız