TA SİN MİM, TA SİN, TA HA NE DEMEKTİR?

 

Tasinmim Tasin (Tavasin) ve Taha hurufu mukattaları gayet bağlantılı gözüküyor. Şöyle ki; Kuran’da Turi Sina Dağı’nda Allah Teala’nın Hz Musa ile ilk konuşması çeşitli surelerde geçer. Dikkat çeken ise bunların özellikle de Ta harfi geçen hurufu mukattalı surelerde olması. Sırasıyla bakarsak:

TaHa: 39 ayet ilk konuşmayla, surenin çoğusu Musa ile ilgili.
TaSinMim Şuara: 8 ayet ilk konuşmayla devam eden 49 ayet Musa ile ilgili.
TaSin Neml: 6 ayet ilk konuşmayla devam eden 2 ayet Musa ile ilgili.
TaSinMim Kasas: 7 ayet ilk konuşmayla, surenin çoğu Musa ile ilgili.

Naziat Suresi: 4 ayet ilk konuşmayla ilgili

Ayrıca çeşitli yerlerde bir iki ayetle olaya temas edilir.

Öte yandan bir ayette Tur’a bir ayette ise Turi Sina’ya yemin edilir. (bknz Tur 1 Tin 2) Dolayısıyla Ta ve Tasin, Turi Sina’ya işarettir denilebilir.

Tasinmim’lerdeki Mim ise Musa (as)’dır denilebilir. Çünkü Tasin’le başlayan surede Tasinmimlere göre oldukça az geçiyor.

Peki Taha nedir o zaman orada da Musa çok geçiyor?

Taha’daki he Harun (as)’dır. Çünkü Harun’un en çok geçtiği sure o. İkincisi, başka yerlerde hep “Musa ve Harun” diye geçerken bir tek Taha 70’de “Harun ve Musa” diye geçer. Bu ciddi bir ipucu. Üçüncüsü, bir tek bu sırede altın buzağıyı yapan Samiri’den bahsedilir. Bu ise muharref Tevrat’ta altın buzağıyı yaptığı iddia edilen Harun (as) için bir aklamadır. Dolayısıyla ona işareti çok makul..

 

Konu hakkında açıklama

 

 

AYRICA SAMİRİ MEVZUSUYLA İLGİLİ BKNZ 

TASİNMİM’LE İLGİLİ İKİNCİ BİR AÇIKLAMA İÇİN BKNZ

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız