ALAK ÜZERİNE 3-SON

Alak Suresiyle ilgili belki o ilk gelen ayetler kadar meşhur, bilinen bir şey var. O da Cebrailin Peygamberimize gelişi vakıası. Orada geçen üç defa oku deyip onu tutup sıkıca kavrayıp bırakışı.