HAKİKATİN HAKİMİYETİ; AMA..

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Hak, hakikat.. Peşinden gideceksin.. Doğru, erdem, gerçek.. Yüce dava.. Ayrılmayacaksın.. tipinde konuşanlar çoktur. Fakat nedense şu noktaya gelince adeta “bütün sözler” anlamını yitiriyor.

“ARZI MEVUD’A GİDEN YOLDA GOG MAGOG” MU?..

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Eskiden beri; Nil’den Fırat’a büyük İsrail hayalleri ya da planları sözkonusu edilir. Bu Tevrat’ta onlara vaadedilmiş topraklardır. Mesela şöyle denilir: Sınırlarınızı Kızıldeniz`den Filist Denizi`ne, çölden Fırat Irmağı`na kadar genişleteceğim. Ülke halkını…